Una nova rotonda posarà ordre al trànsit a la plaça de Villaroel

  L’Ajuntament ja ha aprovat el projecte i pròximament adjudicarà les obres, que tenen una durada prevista d’execució de dos mesos

  L’Ajuntament de Reus construirà una nova rotonda a la plaça de Villaroel, amb l’objectiu d’ordenar i millorar la seguretat del trànsit de vehicles en aquesta zona de la ciutat. La nova rotonda, dissenyada en col·laboració de la Guàrdia Urbana i la regidoria de Via Pública, eliminarà l’actual distribució del trànsit per una única rotonda més senzilla, que permetrà agilitzar la circulació viària. La plaça de Villaroel és un punt d’enllaç entre la segona corona viària (les rieres) i la tercera corona (les rondes).

  La construcció de la rotonda té un pressupost de 79.926,30 euros. L’Ajuntament ja ha aprovat el projecte i pròximament adjudicarà les obres, que tenen una durada prevista d’execució de dos mesos.

  Les obres s’ha previst executar-les en quatre fases, per tal de minimitzar el seu impacte sobre la circulació a la zona. La Guàrdia Urbana determinarà l’ordre de les fases a seguir durant les obres.

  El projecte

  El projecte preveu la construcció d’una rotonda central per canalitzar el trànsit procedent dels carrers de Batan, Pere el Cerimoniós, Cambrils i Riera d’Aragó. El trànsit procedent del carrer d’Eduard Toda accedirà a la plaça de Villarroel, incorporant-se prèviament al carrer de Batan. Amb aquesta solució se simplifiquen els moviments dels vehicles i es guanya en seguretat.

  La illa central està formada per dos semicercles de 7,50m de radi, amb una separació entre centres de 22,65m. Al voltant d’aquesta illa central es construiran dos carrils de circulació de 3,10m d’amplada mínima en els trams rectes i de 4 m d’amplada a la zona corba.

  El projecte preveu la total retirada de la zona verda existent a la intersecció amb el carrer de Batan, a fi de que el tràfic procedent del carrer Batan pugui incorporar-se a la plaça de Villarroel. El tràfic procedent del carrer d’Eduard Toda s’incorporarà al carrer del Batan donant prioritat a aquest últim.

  Per poder canalitzar el tràfic a aquesta intersecció, s’ha previst la construcció d’un tram de noves voreres al carrer Eduard Toda, així com la construcció d’una illeta al final del carrer Batan. També s’han previst passos de vianants.