Nova il·luminació ornamental de la façana de l’escola Prat de la Riba

  El nou enllumenat ornamental constarà de diversos punts de llum per il·luminar les façanes de l’edifici municipal

  L’Ajuntament de Reus il·luminarà la façana de l’escola Prat de la Riba, coincidint amb la celebració del centenari de la construcció de l’edifici l’any passat, i amb la celebració de l’Any Caselles —l’arquitecte autor de l’equipament— aquest 2018. L’obra consistirà en la instal·lació d’una nova il·luminació ornamental a la façana del col·legi per tal de posar en valor l’arquitectura i la decoració de les façanes prin cipal i lateral. L’obra s’ha adjudicat a Instal·lacions Alegre SL per un import de 34.417,36 euros.

  El nou enllumenat ornamental constarà de diversos punts de llum per il·luminar les façanes de l’edifici municipal. A la façana principal, s’hi instal·laran 8 llumeneres fixades a les columnes de les finestres, unes tires lumíniques lineals a la part superior de la façana i llumeneres lineals a les obertures de la façana. Així mateix, a la façana lateral s’hi instal·laran unes tires lumíniques lineals a les obertures existents en aquesta part de l’edifici. Finalment, a les columnes de la tanca del recinte s’hi instal·laran un total de 10 projectors.

  Escoles Prat de la Riba
  Construït per Pere Caselles Tarrats, l’edifici va ser inaugurat com a escola el 10 de juny de 1917. D’estil modernista, les façanes estan construïdes amb obra vista i la pedra; i s’utilitza el maó aplantillat per a determinats elements com les mènsules que sostenen la cornisa. A les façanes llargues dels dos cossos de l’edifici domina l’espai buit sobre el mur, que es redueix a potents pilars de maó units entre ells amb arcs rebaixats, també d’obra vista.

  La façana principal està presidida per un gran escut d’Espanya sostingut per dos lleons rampants, testimoni que l’obra va rebre finançament de l’Estat. Sobre les dues portes d’accés hi ha l’escut de la ciutat. A les testeres dels dos cosos d’aules hi ha escuts amb les quatre barres onejants en al·lusió a la província de Tarragona i amb la creu de Sant Jordi, a més dels escuts amb la rosa de Reus que es repeteix en tot l’edifici.

  La decoració es completa amb una sèrie de plafons ceràmics amb dibuixos blaus sobre un fons blanc, que representen escenes del Nou testament. Completen la decoració un seguit de representacions florals geometritzades esculpides en pedra com si fossin capitells dels pilars d’obra.

  Any Caselles
  Reus dedica aquest 2018 a recordar i estudiar la vida i l’obra de l’arquitecte Pere Caselles Tarrats (Reus, 1864-1936), un dels principals responsables de la transformació urbanística de la ciutat entre finals del segle XIX fins al primer terç del XX. La programació d’activitats s’ha dissenyat tant des de l’Ajuntament de Reus com des d’entitats locals que també volen recordar enguany sobre la figura de Caselles.

  Pere Caselles va exercir com a arquitecte municipal entre 1891 i 1930, un llarg període que li permeté influir directament en el curs de la política urbanística local en un moment en què la puixança econòmica de Reus es va traduir en la construcció d’un gran nombre d’edificis tant privats com públics. Es tracta d’un gran nombre d’edificacions (habitatges, escoles, espais industrials, equipaments municipals…) que seguien les darreres tendències que marcaven els corrents modernista i noucentista i moltes de les quals tenen l’empremta de l’arquitecte reusenc.