Una nova combinació d’antibiòtic permet tractar un 60% de les pneumònies

  L'avantatge del fàrmac és que pot superar els problemes de multiresistència de diversos bacteris patògens

  El doctor Antoni Torres, investigador principal de l'estudi i cap de la Unitat de Vigilància Intensiva Respiratòria (UVIR) de l'Hospital Clínic, al seu despatx
  Un estudi publicat a la revista ‘The Lancet Infectious diseases’ demostra la capacitat d’un nou antibiòtic (ceftazimida-avibactam) per tractar les pneumònies intrahospitalàries, entre les que es troba la pneumònia associada a la ventilació mecànica. Aquesta combinació té una eficàcia similar als antibiòtics que més s’utilitzen en l’actualitat per tractar la infecció, els carbapenems, però té l’avantatge de superar problemes derivats de la seva administració, com la resistència de certs bacteris. L’investigador principal de l’estudi i primer signant de l’article és el doctor Antoni Torres, cap de la Unitat de Vigilància Intensiva Respiratòria (UVIR) de l’Hospital Clínic i de l’equip Investigació aplicada en malalties respiratòries infeccioses, malalt crític i càncer de pulmó de l’Institut d’Investigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer (IDIBAPS).

  La pneumònia intrahospitalària és la segona infecció nosocomial més comuna i la causa principal de mort per aquest tipus d’infeccions en pacients crítics. La seva incidència es troba entre 5 i 20 casos per cada 1.000 admissions hospitalàries, amb les taxes més altes en pacients immunodeprimits, quirúrgics o ancians. Una infecció intrahospitalària o nosocomial és aquella originada en el centre assistencial en una persona que no en presentava símptomes ni l’estava incubant en el moment d’accedir-hi.

  Tot i que existeix tractament per a aquesta infecció, que té una mortalitat associada del 10%, cada vegada hi ha més bacteris resistents als antibiòtics. S’ha detectat que diversos bacteris Gram negatiu, un subtipus de bacteri causant del 60% de les pneumònies nosocomials, són resistents als carbapenems.

  Per a l’estudi, els investigadors van dur a terme un assaig clínic per demostrar l’equivalència d’un nou antibiòtic, la ceftazimida-avibactam, amb el tractament estàndard amb carbapenem. Hi van participar 879 pacients de 136 centres de 23 països. Els resultats obtinguts demostren que aquesta combinació d’antibiòtics és tan efectiva com el carbapenem i permet resoldre els problemes de multiresistència en diversos bacteris patògens causants de les pneumònies nosocomials.

  “En conjunt, aquest estudi obre la porta a la utilització d’una nova combinació d’antibiòtics per tractar pneumònies intrahospitalàries, com l’associada a la ventilació mecànica, i permet reservar el carbapenem per no crear multiresistències”, assenyala el doctor Antoni Torres, que també és catedràtic de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut de la Universitat de Barcelona i coordinador del programa de Pneumònia del CIBERES, el Centre d’investigació biomèdica en xarxa malalties respiratòries. “La importància del treball radica en el fet que la ceftazimida-avibactam és el primer antibiòtic nou que resol de forma eficaç aquests problemes”, subratlla el doctor Torres.