Nous projectes ambientals per a la consolidació per a la finca del Pou de la Torre

  Ho impulsaran la Sínia i l’Ajuntament de Torredembarra

  temps lectura-Temps de lectura: 2 minuts

  Durant aquest proper 2018, l’Ajuntament i La Sínia impulsen projectes ambientals de consolidació per a la finca del Pou de la Torre, realitzant noves accions de voluntariat i editant un plafó informatiu de l’espai, perquè les persones que s’hi aproximin, puguin conèixer millor les actuacions que s’hi estan duent a terme.

  La finca del Pou de la Torre és un terreny al marge dret del riu Gaià, al municipi de la Riera de Gaià i de propietat de l’Ajuntament de Torredembarra. En aquesta finca, hi ha situat un dels pous que subministrava aigua a la vila de Torredembarra. Des de l’any 2010 hi ha un acord amb l’Associació Mediambiental la Sínia per a la seva custòdia per tal d’impulsar un projecte de millora dels hàbitats i foment del voluntariat i l’educació ambiental. L’acord estableix una durada de 10 anys.

  La finca, amb una superfície total de 6.300 m2, té dues parts ben definides i dividides per l’antiga séquia de reg de les hortes de Ferran i Tamarit: la part més propera al riu, que suposa uns 5.100 m2 del total, on s’ha intentat recuperar aquest racó del riu Gaià tan amagat i tan sorprenent, s’hi estan duent a terme treballs de recuperació del bosc de ribera, centrades sobretot a eliminar la canya, que s’entesta en colonitzar-ho tot, replantar arbres propis dels rius mediterranis, com ara l’àlber i el freixe de fulla petita i penjar caixes niu als arbres més alts vora el camí que segueix el riu.

  I l’altra part del terreny, la més allunyada del riu, d’uns 1.200 m2, on actualment s’està treballant per consolidar un parc per a les papallones, tot i els embats de la calor i la sequera. L’objectiu d’aquest projecte és disposar d’un refugi per a diferents espècies d’insectes, entre aquestes les papallones diürnes, que contribueixi a preservar la biodiversitat i que tingui una funció educativa. Les papallones són fàcils d’observar i tenen un caràcter bioindicador, la seva presència indica un indret amb bona salut ambiental.

  Actualment, i gràcies a la participació de diverses entitats, com l’Agrupament Escolta Els Salats de Torredembarra i grups de voluntaris/es, s’han plantat més de 300 plantes de diverses espècies per tal de crear aquest espai. Cal dir, que s’ha d’entendre aquest espai com un espai natural, no com un jardí, i per tant no hi ha cap sistema de reg d’aquí que el ritme de creixement de les plantacions és més lent. Amb manteniment i la tasca d’aquests grups de persones, es pretén assolir la consolidació de l’espai. També recentment, s’ha instal·lat un hotel per a insectes amb materials reciclats, com ara un palet de fusta, totxanes i malla de galliner. Aquests hotels d’insectes, són uns projectes molt interessants perquè combinen la conservació amb l’educació ambiental.