Nou servei regular de tràfic d’agroalimentaris per ferrocarril des del Port de Tarragona a la Terminal Intermodal

  Es tracta de la primera experiència de posada en servei d’un port sec agroalimentari

  temps lectura-Temps de lectura: 2 minuts

  El Port de Tarragona ha iniciat un servei regular de tràfic d’agroalimentaris per ferrocarril amb destinació a la Terminal Intermodal de Monzón (AgroTIM). Després de la prova pilot que es va dur a terme el juny de 2017, el passat mes de desembre va sortir el primer tren de la instal·lació portuària tarragonina amb destinació a Monzón. El passat 4 de gener va sortir el segon tren i el dia 11 va sortir el tercer. Amb aquest nou servei, cada dimecres sortirà un comboi del Port de Tarragona amb destinació a Monzón, que arribarà els dijous a la terminal aragonesa. El ferrocarril, que comença el seu recorregut després de carregar la mercaderia a les sitges del Moll d’Aragó, porta 700 t per viatge i està operat per Renfe Mercaderies.

  El primer port sec d’agroalimentari

  Aquesta és la primera experiència de posada en marxa d’un servei multimodal ferroviari agroalimentari. El nou servei regular és molt important per al Port de Tarragona perquè suposa introduir el ferrocarril en uns tràfics en què la infraestructura tarragonina és líder per arribar a la seva zona d’influència. Gràcies a la col·laboració amb AgroTIM, la instal·lació tarragonina aconsegueix optimitzar i millorar la cadena logística  en llocs i per productes estratègics, facilitant la fluïdesa i l’eficiència de la cadena logística agroalimentària.

  Cal destacar, a més, que el Port de Tarragona treballa amb la Terminal Intermodal de Monzón per a possibles acords de futur i aconseguir així poder establir el primer port sec agroalimentari en el seu hinterland o àrea d’influència.

  La zona de la vall de l’Ebre a la província d’Osca té una producció màxima de 3.4 milions de caps de porcí. Les explotacions ramaderes estan properes a la zona on s’ubica AgroTIM i, per aquesta raó, també s’ubiquen allí importants empreses de producció de pinsos. La matèria primera per a aquesta producció prové, sobretot, del Port de Tarragona i de França.

  Les relacions comercials entre el Port de Tarragona i l’Aragó són molt estretes. A través de la instal·lació portuària s’importen cereals, carbó, pasta de paper i productes refinats que són transportats per a l’ús de les empreses aragoneses. Paral·lelament, el Port de Tarragona és la infraestructura que utilitzen aquestes empreses per a l’exportació de productes siderúrgics, vehicles, animals vius, fruites en contenidor i mercaderia general en contenidor.

  Primer port a la conca mediterrània de productes agroalimentaris

  El moviment de productes agroalimentaris és un dels més destacats al Port de Tarragona, tant pel seu volum, uns 5 M de tones anuals de mitjana, com per les importants instal·lacions i repercussió econòmica a la zona.

  L’alta especialització portuària en el tràfic d’agroalimentaris facilita que al Port de Tarragona es treballi amb una àmplia varietat de productes i subproductes d’aquest sector (més de 70), motiu pel qual el nostre Port està situat en una posició molt destacada respecte a la resta de ports europeus.

  Importació per abastir un important hinterland

  El Port de Tarragona rep productes agroalimentaris dels principals països productors com Ucraïna, Romania, Argentina i els Estats Units. La distribució d’aquests productes abasta un hinterland molt important, que inclou tot Catalunya, Aragó i gran part de Navarra i de l’est de Castella, on es fabrica el 40% del total de producció de pinsos d’Espanya.

  Anualment, pel Port de Tarragona passen més del 60% de les matèries primeres per elaborar pinsos per a la ramaderia catalana, essent el primer port de l’Estat en quant a tràfic de cereals i farines i també de pinsos i farratges.