Millores al clavegueram als barris del Carme i Mare Molas, i a la urbanització el Pinar

  Les obres no suposaran cap despesa econòmica per als veïns i estaran finançades integrament per Aigües de Reus

  Aigües de Reus, divisió de l’empresa Reus Serveis Municipals, inicia aquesta setmana i la que ve diverses obres a la xarxa de sanejament en carrers de la urbanització el Pinar i els barris del Carme i Mare Molas. En tots els casos, es tracta de la substitució de les antigues canonades, per tal de millorar les condicions del servei que s’ofereix als ciutadans. Les obres no suposaran cap despesa econòmica per als veïns i estaran finançades integrament per Aigües de Reus. El cost total és de 80.972 euros.

  Segons el regidor de Medi Ambient, Daniel Rubio, “Es tracta de tenir molt clares les necessitats i de prioritzar les inversions que anem fent, però sense oblidar que no podem descuidar la prestació i el manteniment de determinats serveis que són fonamentals i del tot quotidians per a la ciutadania”. I encara afegeix que: “aquest tipus d’obres de manteniment bàsic de la infrastructura s’han d’anar realitzant de forma permanent si es vol garantir la prestació del servei”.

  La primera de les obres que està previst iniciar és la reparació de la xarxa de sanejament al carrer Mare de Déu del Pilar (entre els carrers Montbrió del Camp i Alcalde Pascual), al barri Mare Molas, amb un cost total de 39.470 euros. Els treballs es prolongaran durant unes tres setmanes.

  També està previst començar les obres al carrer Closa de Freixa (al barri del Carme), amb la construcció de noves canonades de major diàmetre i capacitat que les actualment existents, i la substitució de dotze escomeses d’aigües residuals. Els treballs tindran una durada estimada de tres setmanes, i un pressupost de 25.051,20 euros.

  Finalment, també s’ha programat la reparació de la xarxa de sanejament a la cruïlla del carrer Vallespir amb l’avinguda de les Torres (a la urbanització del Pinar). Els treballs tindran una durada estimada de dues setmanes i un pressupost de 16.451,39 euros.

  En paral·lel, aquesta mateixa setmana, Aigües de Reus ha iniciat les obres de renovació de la xarxa de sanejament del carrer de les Granges de Reus, entre el carrers del Pont i d’Harmonia, al barri de al barri de la Immaculada. Es tracta d’una primera fase del pla de substitució de la xarxa de clavegueram d’aquesta àrea (carrer Ponts, carrer Harmonia, Passeig Oliver, etc), que actualment està força degradada. Els treballs tindran una durada estimada de tres setmanes, i un pressupost de 43.739,28 euros.

  La feina d’inspecció, neteja i manteniment de la xarxa de clavegueram es planifica anualment, al marge de les possibles incidències que puguin sorgir al llarg dels mesos. Es tracta de garantir, d’acord amb la regulació vigent, la qualitat del servei i l’eficiència de la xarxa. Així, al llarg d’un any, s’inspeccionen i netegen 67.000 metres lineals del clavegueram, 265 pous de registre i un total de 21.163 embornals, a banda de la neteja un cop al mes de totes les estacions de bombament d’aigües residuals.

  De fet, l’actual línia de treball d’Aigües de Reus permet incorporar equips robotitzats, aspectes tecnològics avançats i una filosofia de gestió basada en la planificació dels recursos de manera acurada, actuant segons les necessitats específiques de cada zona o de cadascun dels elements o de les infrastructures. I és que actualment, el suport permanent de les tecnologies de la informació permet, fins i tot, fer una predicció.