Més de mil desnonaments a les comarques gironines durant el primer semestre del 2017

  587 famílies i particulars de la demarcació perden el seu habitatge per no poder afrontar les quotes de lloguer

  temps lectura-Temps de lectura: 3 minuts

  Els jutjats han executat 1.096 desnonaments a les comarques gironines durant el primer semestre del 2017, un 3% més que l’any passat. Segons recull l’estadística del Consell General del Poder Judicial (CGPJ), el drama d’aquells qui perden l’habitatge, de moment, no va a la baixa. Entre gener i març, 476 famílies i particulars de la demarcació van quedar-se sense sostre per no poder afrontar les quotes de la hipoteca. Una situació que, en molts casos, els porta aparellat un deute de per vida. Però al costat d’aquests casos, les dades també mostren una altra crua realitat: la que viuen aquells que no poden afrontar les quotes del lloguer i veuen com els fan fora del pis. Entre gener i finals de juny, a les comarques gironines, els jutjats van executar 587 desnonaments per aquest motiu.

  Les dades que periòdicament publica el CGPJ deixen clar que la crisi continua deixant gent al carrer. A les comarques gironines, aquest 2017 els llançaments no només no han anat a la baixa, sinó que s’han incrementat lleugerament. En concret, un 3,8%. Entre gener i finals de juny, els jutjats de la demarcació han arribat a executar fins a 1.096 desnonaments, 41 més que durant el mateix període de l’any passat.

  L’estadística també permet veure, dins d’aquest global, quin és el pes que tenen aquelles execucions que en la majoria dels casos comporten un deute de per vida (és a dir, les hipotecàries). Arriben a representar fins a un 43% del global. Arreu de la demarcació, aquest primer semestre hi ha hagut 476 llançaments originats per l’impagament de les mensualitats del crèdit bancari (al 2016, van ser-ne 445).

  D’un any per l’altre, també han anat a l’alça aquells desnonaments que s’han tirat endavant contra llogaters que no pagaven les quotes (bé fossin d’habitatge, bé de local). Hi ha hagut 587 llançaments –és a dir, més de la meitat del total- conseqüència de la Llei d’Arrendaments Urbans (LAU). Finalment, les dades del CGPJ recullen que a la demarcació hi ha hagut 33 desnonaments que obeïen a d’altres motius.

  Gairebé el 15% de tots els de Catalunya
  A les comarques gironines, durant la primera meitat del 2017, els jutjats han ordenat el 14,9% dels desnonaments que hi ha hagut arreu de Catalunya (7.353). Per demarcació, a Barcelona i comarques els jutjats han dut a terme 4.982 llançaments; a Tarragona i Terres de l’Ebre, 845, i a Lleida 430. L’estadística del CGPJ també posa de relleu com el gran gruix, en concret el 64,7% (4.764) es van deure a impagaments de lloguers.

  A banda de les resolucions judicials, l’estadística del CGPJ també recull una altra realitat; que els processos de llançament que engeguen els bancs i caixes davant dels jutjats han anat a la baixa. En concret, a les comarques gironines, si es compara la primera meitat del 2017 amb la del 2016, la xifra ha caigut a més de la meitat (dels 849 processos d’execució hipotecària entre gener i finals de juny de l’any passat, ara s’ha passat a 396).

  Més concursos de creditors
  Al costat dels desnonaments, l’estadística del CGPJ també inclou altres dades que serveixen de termòmetre per mesurar els efectes de la crisi. Aquestes, referides al món laboral. I aquí, novament, la tendència és a l’alça.

  Per una banda, durant la primera meitat del 2017 hi ha hagut més concursos de creditors (l’antiga suspensió de pagaments). En concret, 51 empreses i particulars han necessitar recórrer al Mercantil (davant les 42 del primer semestre del 2016).

  A més, aquest 2017 també ve marcat per més demandes judicials per acomiadaments. Segons consta a l’estadística del CGPJ, entre gener i finals de juny n’hi ha hagut 723 (davant les 683 del mateix període del 2016). És a dir, que han crescut un 5,85%.