Més de la meitat dels usuaris es beneficien del Bo Social a Reus

  Amb l’objectiu de fomentar el consum responsable de l’aigua i l’energia domèstica i de disminuir les despeses produïdes en aquest àmbit, s’ha impulsat a Reus la creació d’un Punt d’assessorament energètic obert a tothom.

  El Punt d’Assessorament Energètic de Reus ha atès una vuitantena d’usuaris durant els mesos de maig, juny i juliol, dels quals tots tenen dret a bo social i només el tenien contractat uns trenta. A més, al 90% se’ls ha recomanat un canvi de tarifa, per tal de poder beneficiar-se de discriminació horària. També es constata que més de la meitat tenen contractat el subministrament elèctric al mercat regulat.

  Amb l’objectiu de fomentar el consum responsable de l’aigua i l’energia domèstica i de disminuir les despeses produïdes en aquest àmbit, s’ha impulsat a Reus la creació d’un Punt d’assessorament energètic obert a tothom. Qui vulgui pot demanar-hi cita prèvia i consultar amb la seva factura si té possibilitats de reduir la despesa acollint-se a algun tipus de bonificació, de millora en l’ús dels subministraments, de reducció de potència, etc. La factura és un requisit imprescindible, ja que es tracta d’un assessorament personalitzat.

  Durant la visita, el professional del col·legi d’enginyers, una vegada estudiada la situació dels subministraments de la persona que fa la consulta, facilita les recomanacions que considera adients per la millora de l’eficiència energètica i la disminució de la despesa: canvi de tarifa, canvi de potència, canvi de companyia subministradora o tramitació del Bo Social, entre altres.

  Es tracta d’un servei obert a tota la ciutadania. Només cal que la persona que vulgui utilitzar el servei tingui rebuts de subministraments de llum, aigua o gas d’un habitatge ubicat en aquest municipi. És necessari portar còpia del rebut o de la factura del subministrament sobre el qual es vulgui fer la consulta. L’accés a aquest servei pot ser per pròpia iniciativa, derivat pels professionals, derivat per ser beneficiari d’ajuts de Serveis Socials per tema de subministraments, o derivat per altres entitats socials: Càritas, Creu Roja, Sant Vicents de Paul, etc.

  En qualsevol cas, cal demanar hora mitjançant cita prèvia a través del telèfon 977 010 010 o del web de l’Ajuntament.

  Horaris i llocs d’atenció
  El Punt d’assessorament energètic va començar a funcionar el 2 de maig i està previst que també funcioni durant l’any 2018, exceptuant el mes d’agost.

  La durada de cada consulta és d’uns quinze minuts i cada dia d’atenció s’atenen unes sis visites en dues hores d’assessorament individual. Els horaris i els llocs d’atenció són els següents:

  • Centre cívic Migjorn: dilluns de 9 a 11 hores.
  • Centre Cívic Ponent: dijous de 17 a 19 hores.
  • Centre cívic Llevant: divendres d’11 a 13 hores.

  Un servei en el marc de la Taula de la Pobresa Energètica de Tarragona i Reus
  Enguany, la Taula de la Pobresa Energètica de Tarragona i Reus (taulapobresaenergetica.cat) ha posat en marxa a les dues ciutats un servei d’assessorament energètic, que compta amb el suport d’un professional proposat pel Col·legi d’Enginyers Tècnics Industrials de la demarcació. L’objectiu d’aquest nou servei és donar resposta a les necessitats de la ciutadania en aquest àmbit.

  El plenari d’aquest ens, reunit el 10 de juliol, va fer una valoració positiva d’aquest servei d’assessorament energètic, recentment implantat a les dues ciutats.

  A la trobada, hi van assistir una trentena de persones, entre representants polítics i tècnics dels dos ajuntaments, membres d’entitats socials de les dues ciutats i representants de les empreses subministradores d’energia.

  Tallers d’estalvi energètic
  Un centenar de persones han assistit els mesos d’abril, juny i juliol del 2017 als tallers sobre conceptes bàsics de consum responsable i eficient «Com estalviar en la teva factura d’electricitat i aigua», obert a tota la ciutadania i adreçat de manera especial a les famílies amb vulnerabilitat social. Els tallers s’han fet als sis centres cívics de la ciutat i estan organitzats per la regidoria de Medi Ambient i Ocupació i la regidoria de Benestar Social, a través del Pla d’Inclusió Social de Reus i Aigües de Reus. Ara estan previstos vint tallers més per als mesos de setembre, octubre i novembre, que també es faran als sis centres cívics de la ciutat.

  La subvenció contra la pobresa energètica es pot sol·licitar fins al 30 de novembre
  L’Ajuntament de Reus va obrir a final de maig la convocatòria d’ajudes per contribuir a evitar la pobresa energètica a la ciutat, amb una partida econòmica prevista de 143.000 euros, ampliable en funció de les necessitats i de les disponibilitats pressupostàries.

  Enguany el termini de presentació de sol·licituds s’ha ampliat d’un mes a sis mesos. Les famílies que es troben en situació de necessitat socioeconòmica per atendre les despeses de subministraments elèctric i de gas poden sol·licitar l’ajut fins al 30 de novembre.