Més de la meitat de les persones ocupades a Catalunya podrien teletreballar

  El 57,18% dels treballadors de Catalunya podrien exercir la seva activitat laboral de manera no presencial, segons els càlculs d’UGT, que assenyala que en aquests moments arriben al 30% els que han començat a teletreballar com a conseqüència de la Covid-19.

  Aquestes dades apareixen recollides en l’informe “El teletreball com a eina i escenari laboral” que ha presentat aquest dilluns la central sindical i que analitza l’ús d’aquesta modalitat de treball, i que inclou un decàleg de mesures per evitar que es converteixi en un nou focus de precarietat.

  L’informe destaca la baixa proporció de persones ocupades que teletreballaven abans de l’emergència sanitària, ja que el 91,3% assegurava que no ho havia fet mai, mentre que el 30% ha començat a provar ja ara aquesta nova rutina.

  En un comunicat, UGT afirma que fins al 57,18% de la població assalariada de Catalunya -uns 1.668.873 treballadors- podrien ser potencials empleats no presencials.

  Al mateix temps, el sindicat reconeix que el teletreball a casa s’ha anat imposant durant el confinament de manera “improvisada” i “sense manual d’instruccions, sense normes i, en la majoria dels casos, sense les mesures de prevenció i seguretat necessàries” i sense mitjans tècnics adequats.

  Davant d’aquesta situació, ha subratllat la necessitat que el teletreball “no es converteixi en teleprecarietat”, pel que insta a acordar les seves condicions mitjançant el diàleg social i la negociació col·lectiva.

  A hores d’ara, només el 15,3% dels convenis col·lectius sectorials que s’apliquen a Catalunya (53 de 345) tenen alguna clàusula pactada pel que fa a l’organització de la feina i les noves tecnologies.

  Entre les mesures incloses en el decàleg de bones pràctiques elaborat per UGT destaca que el teletreball sigui voluntari i reversible, amb una jornada laboral adequada i control horari, que es respecti el dret a la desconnexió digital i amb una correcta gestió de la prevenció dels riscos laborals.

  A més, remarca que hi ha d’haver una formació en les competències digitals i que les despeses i la disponibilitat d’equips no recaiguin en els treballadors.