Més de 3.000 gossos censats des de l’inici de la campanya d’identificació d’animals

  Aquest 2018 s'han censat 300 més i, en total, a reus hi ha 11.350 gossos censats

  temps lectura-Temps de lectura: < 1 minut

  L’Ajuntament de Reus ha censat 3.301 gossos des de l’inici de la campanya “No et perdis”, d’identificació d’animals, el març de 2017 fins a finals d’any. Aquest 2018, ja se n’han censat més de 300 més. Les dades del cens revelen que la campanya està assolint els objectius plantejats inicialment: el xipatge i cens dels gossos al municipi de residència, amb la qual cosa es poden recuperar amb més facilitat els animals en cas de pèrdua o robatori, i s’eviten abandonaments.

  A Reus hi ha censats uns 11.350 gossos. Atès que hi ha altes i baixes (morts, canvi de padró, entre altres), aquestes dades varien constantment.

  La “Campanya no et perdis” d’identificació d’animals es va iniciar el març de 2017, impulsada per la regidoria de Medi Ambient i Ocupació amb el suport de la Guàrdia Urbana. Consisteix en realitzar actuacions a la via pública comprovant el compliment de la normativa, concretament amb el que es refereix al xipatge i cens dels gossos al municipi de residència.

  La campanya està agilitzant la recuperació dels animals en cas de pèrdua o robatori i al mateix temps evita els abandonaments. Tenir l’animal censat i xipat, permet recuperar-lo es cas de pèrdua o robatori.

  Amb aquesta campanya no es vol sancionar, sinó informar i sensibilitzar als propietaris dels gossos de la importància de tenir-los censats. És per aquest motiu que es dona als propietaris dels animals un termini de 30 dies un cop s’ha aixecat l’acta de la Guàrdia Urbana per fer el tràmit corresponent. En tot cas, les sancions per no tenir l’animal censat i xipat poden oscil·lar entre els 100 i els 400 euros cada una.

  Des de l’inici de la campanya, la Guàrdia Urbana ha aixecat 2.389 actes per gossos no censats.