L’Estadi Municipal de Reus podrà acollir fins a 6.000 espectadors

  L’Ajuntament licita el dret d’ús de l’Estadi per adaptar les instal·lacions al futbol d’alta competició, sense cost

  temps lectura-Temps de lectura: 3 minuts

  L’Ajuntament de Reus obrirà un procés de licitació de la gestió i el dret d’ús de l’Estadi Municipal per a un període de 25 anys, prorrogables a un màxim de 40, i amb un cànon de 6 milions d’euros per al periode inicial. Aquesta concessió ha de permetre adequar i modernitzar les instal·lacions, adaptant-les als requeriments del futbol d’alta competició que dicta la Lliga de Futbol Professional; inversions, valorades segons el plec de condicions amb un mínim de 3 milions d’euros, que aniran a càrrec del concessionari, sense càrregues per a la ciutat.

  La concessió —que afectarà l’Estadi i els terrenys annexos per a activitats esportives o de logística esportiva complementàries: camp d’entrenament i espai de restauració—, en cap cas, modificarà la titularitat de les instal·lacions, que continuaran sent municipals. De fet, les condicions de la licitació obligaran al concessionari a mantenir el nom d’«Estadi Municipal»; a la vegada que conserven per a l’Ajuntament el dret d’utilització de les instal·lacions per a esdeveniments puntuals, així com la reserva d’espais per a l’emplaçament publicitari de campanyes institucionals municipals.

  Així mateix, la licitació dona prioritat a les propostes que estableixin programes socials d’atenció a la infància; accions de promoció del futbol femení; i programes de formació a les escoles de futbol de la ciutat.

  Cànon
  Els termes econòmics de la licitació preveuen un cànon en efectiu per part del concessionari de 6 milions d’euros, a pagar durant el període inicial de 25 anys; i que es reparteixen en 220.000 euros els primers cinc anys, 230.000 euros del cinquè al desè any, 240.000 euros de l’onzè al quinzè any, 250.000 euros del setzè al vintè any i 260.000 euros del vintè al vint-i-cinquè any.

  El cànon es podrà compensar amb un màxim de fins al 95% a través de les inversions que el concessionari pugui haver fet a les instal·lacions.

  Inversions
  Les inversions a què obliga el plec de condicions, es valoren amb una quantia mínima de 3 milions d’euros. S’hauran d’executar en dos blocs: un primer bloc, amb el termini que estableixi la Lliga de Futbol Professional, i que en cap cas podrà superar els 3 anys des de l’inici del contracte; i un segon bloc, que es podrà executar en parel·lel amb un termini màxim de 5 anys.

  Les principals inversions a executar són:

  • Ampliació de l’aforament fins als 6.000 espectadors asseguts.
  • Condicionament de dos camps d’entrenament de gespa natural o híbrida de mesures iguals a les del terreny de joc de l’Estadi, amb sistema de reg, enllumenat artificial, entre altres característiques.
  • Ampliació d’un mínim de 4 vestuaris, coma complement els vestuaris existents.
  • Trasllat i condicionament del camp de futbol artificial, amb certificació d’homologació FIFA.
  • Construcció i/o adequació dels espais per disposar des dos gimnasos, una per al primer equip i un altre de tecnificació.
  • Construcció de quatre aules de formació per a un mínim de 30 persones.
  • Tancament perimetral complert de tota la finca de les instal·lacions.
  • Construcció d’una unitat de control policial.
  • Compliment dels requeriments de la Lliga de Futbol Professional en relació a l’enllumenat per a les retransmissions de televisió.
  • Instal·lació de sistemes de control d’accessos i seguretat.
  • Redacció de la llicència d’activitats adequada a les noves condicions de les instal·lacions.

  Totes les inversions i quedaran a benefici de l’Ajuntament quan finalitzi la concessió. Les inversions hauran de ser acordades i autoritzades per l’Ajuntament, tenir caràcter de permanència indefinida, i han de servir per millorar la instal·lació esportiva des del punt de vista de l’interès esportiu i l’interès públic i en què es garanteixi el compliment de totes les normatives esportives i urbanístiques de l’entorn.

  Altres aspectes i obligacions
  La licitació també preveu que el concessionari s’haurà de responsabilitzar tècnicament i econòmicament de la conservació general de les instal·lacions, el manteniment constant i perfecte estat de funcionament de les instal·lacions, la neteja, la higiene, la vigilància, l’adaptació de les instal·lacions a les normatives i als requisits de la competició, els plans de seguretat i emergències, el compliment de tota la normativa a complir a l’espai públic, els subministraments. El concessionari també s’haurà de fer càrrec dels tributs i impostos corresponents a la instal·lació (ICIO, IBI, etc…).

  Entre les condicions perquè un concessionari pugui fer-se càrrec de l’Estadi hi ha l’obligació de mantenir el nom d’Estadi Municipal. A més, l’Ajuntament de Reus es reserva el dret d’utilització de les instal·lacions per a esdeveniments puntuals, prèvia comunicació i coordinació amb el concessionari per no interferir amb els calendaris de competició oficials.

  D’altra banda, el concessionari haurà d’organitzar cada any una competició que porti el nom de «Ciutat de Reus». Una altra de les condicions estableix també que l’Ajuntament es reserva el dret d’accés i inspecció per part de tècnics municipals.

  Finalment, la concessió també inclou l’explotació comercial publicitària amb reserva per a campanyes institucionals municipals (equivalent a 20 metres quadrats de la U televisiva) i rellevància a marcadors electrònics.