Les pernoctacions hoteleres a l’abril cauen un 6% per l’efecte Setmana Santa

    En el bimestre acumulat del tercer i el quart mes de l'any el descens de les nits contractades a la capital catalana retrocedeix un 4%

    El nombre de pernoctacions en hotels a la ciutat de Barcelona a l’abril es va situar en 1.762.949 nits, cosa que va suposar 112.544 pernoctacions menys que el mateix mes de l’any passat, el 6% menys, segons les dades de l’estadística de Conjuntura Hotelera de l’institut d’estadística espanyol. El descens de les pernoctacions a la capital catalana està condicionat a l’abril per l’efecte de Setmana Santa que l’any passat va caure íntegrament a l’abril i aquest any ha caigut al març. La xifra de pernoctacions a la capital catalana dels mesos de març i abril s’ha situat en 3.377.215 nits, 142.378 nits menys que el mateix bimestre del 2017, el 4% menys.