L’equip de govern va prioritzar no perjudicar Biloba a la seguretat

  El tinent d'alcalde va permetre l'obertura de la instal·lació per no perjudicar la Blurenting Catalonia SL tot i els informes desfavorables de Protecció Civil

  Fèlix Larrosa va permetre l’obertura de Biloba tot i no disposar d’un pla d’autoprotecció homologat mitjançant un decret signat només tretze dies després de l’aprovació de la llicència d’activitat. Així doncs, es va estimar parcialment el recurs interposat per Blurenting Catalonia SL, societat propietària de la discoteca demanant la supressió de l’exigència d’homologació com a requisit previ a l’activitat. Un dels arguments d’aquesta petició era el de “no ocasionar perjudicis de difícil reparació a la societat limitada” o que en d’altres activitats subjectes a plans de seguretat no hi ha aquest requisit previ.

  Tot i que la llicència d’activitat condicionava l’obertura de l’establiment a la disposició d’un pla d’autoprotecció homologat des del primer moment de funcionament de l’activitat, un decret signat el 27 de juliol de 2016 pel tinent d’alcalde va anul·lar aquesta condició, permetent així l’obertura de la discoteca sense disposar del pla de seguretat. D’aquesta manera l’equip de govern de la Paeria va permetre obrir la discoteca tot i els informes desfavorables de Protecció Civil i l’oposició de la Generalitat.

  Fa dues setmanes la discoteca va obrir novament les portes i porta ja deu mesos sense disposar de l’homologació del pla, ja que l’Ajuntament es nega a assumir-la assegurant que aquesta competència recau en la Generalitat. Per la seva banda, l’Àrea de Protecció Civil de la Generalitat manté que no validarà el Pla d’Autoprotecció, ja que la competència recau al consistori lleidatà. L’obertura de la instal·lació ha provocat certa estupefacció pel fet que no disposi de la validació deu mesos després de l’inici de l’activitat.

  Informes de protecció civil desfavorables

  En un informe tècnic de 14 d’abril del 2016 envers la llicència d’obertura de Biloba, Protecció Civil ja va concloure que l’activitat de la discoteca, que té un aforament elevat, era incompatible amb la proximitat a l’empresa CLH, al ser susceptible de risc d’accident químic greu a l’emmagatzemar i distribuir productes petrolífers. En un altre dels informes, del dia 22 de juny, Protecció Civil també va alertar que era necessària la presentació d’un pla d’autoprotecció homologat per part de la comissió de protecció civil corresponent des del primer moment de l’activitat.

  Al·legacions de la Generalitat

  El Departament d’Empresa i Coneixement a Lleida va formular en el seu moment una sèrie d’al·legacions en relació a la proximitat de la discoteca a CLH, ja que la instal·lació es troba parcialment dins la franja de seguretat que estableix la normativa. La Generalitat va considerar que s’estava incomplint la legislació relativa al control dels riscos inherents als accidents greus en els quals intervenen substàncies perilloses.

  ALEXANDRE NADAL FERRET