L’augment salarial dels professors incrementa el pressupost de la URV fins als 110 MEUR

    La demanda com a universitat de primera opció creix un 16% i les matrícules de primer curs un 10%

    El Consell de Govern de la Universitat Rovira i Virgili (URV) ha aprovat per al 2019 un pressupost de 110,68 milions d’euros. Els comptes creixen un 6,22% respecte l’any passat –amb 6,4 milions d’euros més- sobretot pels augments salarials i el retorn de sous endarrerits als professors, però també per una millora dels ingressos finalistes i per l’augment de la matrícula.

    De fet, s’han matriculat a primer curs 3.130 estudiants, un 10,2% més que el curs anterior. També la demanda com a universitat de primera opció va créixer un 16%, hi ha hagut un 9,2% més d’estudiants de màsters matriculats i se supera el llindar del 30% pel que fa a estudiants estrangers en els estudis secundaris d’especialització. El Consell de Govern s’ha celebrat al Campus Terres de l’Ebre i s’ha emès per primer cop en streaming.