L'Arxiu municipal rep més de 5.000 visitants a les exposicions de l'any passat

  L’Arxiu municipal de l’Ajuntament de Tarragona, ubicat al magatzem 2 de la Tabacalera, fa un balanç molt positiu de les activitats dutes a terme l’any passat amb una xifra final de més de 5.000 visitants a les exposicions, gairebé 3.000 peticions a la sala de consulta i unes 20.000 d’usuaris online.

  En relació als serveis que s’ofereixen, ja siguin al fons de l’arxiu l’administratiu, com de gestió documental, a la biblioteca hemeroteca i/o al centre d’imatges,el 2019es van registrar 2.701 usuaris de la sala de consulta, es van servir 3.080 documents i es van atendre 1.270 peticions d’informació de forma no presencial mitjançant correu, telèfon o correu electrònic. D’altra banda, també es van atendre 105 sol·licituds d’imatges i es van servir 760 fotografies.

  Pel que fa als serveis que s’ofereixen online, les quatre seccions web que s’administren des del Servei d’Arxiu i Documentació Municipal, han registrat 20.123 usuaris i 196.991 pàgines vistes, amb una mitjana de permanència de més 4 minuts per visita. D’altra banda, els audiovisuals accessibles a Youtube han comptabilitzat 18.836 visualitzacions. Les seccions presents a les xarxes socials La finestra de l’Arxiu i Històries enllaçades han registrat un abast de 194.943 persones a Facebook i 337.829 a Instagram.

  Altrament, cal esmentar els 1.018 alumnes de 17 centres docents que van visitar l’espai de forma guiada en 27 grups organitzats. Així com les 1.650 assistències als diferents esdeveniments celebrats a la sala d’actes (conferències, cursos, presentacions de publicacions, projeccions d’audiovisuals…), i aproximadamentunes 5.000 personesvisitant les exposicions. A més a més de les 5 exposicions de producció pròpia, el Servei d’Arxiu i Documentació Municipal ha participat en 4 exposicions més, celebrades per a diferents institucions i entitats.

  També s’han coordinat programes conjunts de difusió amb altres institucions i entitats com els de Josep M. Pujol de Barberà, l’arquitecte i l’espai i 80è aniversari del final de la Guerra Civil a Tarragona: 15 de gener de 1939.

  Cessions de fons
  Pel que fa als nous fons ingressats durant l’any, entre d’altres, cal destacar els següents: Fons fotogràfic Cine Foto Ferré (350.000 negatius) Fons Grup Municipal ICV, Fons fotogràfic Antoni Roca Pentinat (223 positius), Fons El Negrito i la Negrita d’Assumpció Claramunt i Francesc Bustos (9 unitats d’instal·lació i 138 fotografies), Col·lecció Jocs Mediterranis 2018 de Pere Valls (1.990 fotografies digitals i 5 vídeos) i Col·lecció fotogràfica d’Albert Saludes (70 positius).

  El programa de digitalització de documentació dut a terme durant l’any 2019 ha consistit en: Padrons Municipals (1818 – 1942), 179.659 pàgs.; Plànols del Fons Municipal,2.541 plànols; Fons fotogràfic Chinchilla, 4009 fotografies; Diario Español, de març de 1974 a gener de 1975, 14.970 pàgines.

  Finalment, cal esmentar la consolidació del sistema de gestió documental de l’Ajuntament de Tarragona i el desenvolupament del projecte d’arxiu electrònic definitiu.
  Aquest espai, que ja s’ha consolidat després de set anys de la seva obertura, conserva, gestiona i difon 52 fons i col·leccions documentals, més d’un milió de fotografies, 5.500 plànols i cartells, més de 15.000 llibres i 432 capçaleres de publicacions periòdiques.