L’Ajuntament de VNG impulsa un projecte de prevenció de les conductes d’assetjament o bullying

  La Regidoria de Salut, en coordinació amb la Regidoria d'Educació, pilota a 4 centres d'educació primària el projecte 'El mirall. I tu, què fas davant del bullying?'

  temps lectura-Temps de lectura: 2 minuts

  Durant aquest curs escolar 2017-2018, la Regidoria de Salut de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú coordina la implementació del projecte “El mirall. I tu, què fas davant del bullying?”, adreçat a joves de l’últim cicle de primària i de 1r d’ESO, i que té per objectiu la prevenció de les conductes d’assetjament entre iguals o bullying.
  Durant aquest primer any hi participen 4 centres educatius de la ciutat amb diferents cursos educatius de l’últim cicle de primària. Així, l’escola Ginesta i l’escola Pompeu Fabra participen amb les línies de 5è de primària, mentre que l’escola Canigó i l’escola Ítaca ho fan amb 6è de primària. En total hi participen 216 alumnes de la ciutat.

  El projecte “El mirall. I tu, què fas davant del bullying?”, pretén corresponsabilitzar els joves davant d’aquestes situacions, a partir de la identificació de quines conductes són assetjament i la posterior sensibilització. Així, es fuig del binomi tradicional víctima-agressor i s’implica al grup com a element clau en diferents sentits: per una banda, deixant palès com aquestes conductes poden arribar a alterar directament les dinàmiques grupals i afectar, per tant, tots els seus integrants. I per l’altra, apoderant al grup com a actor indispensable per frenar aquestes situacions.

  “El mirall” vol ser un suport per informar, sensibilitzar i responsabilitzar sobre la realitat de l’assetjament i les seves implicacions. El projecte contempla les conductes d’assetjament de manera integral, i per aquesta raó s’adreça a tots els actors del triangle educatiu: a l’alumnat, a través de 2 tallers participatius amb un educador/a especialment format en el projecte; al professorat, a través d’una guia educativa amb diferents propostes didàctiques transversals, curriculars i competencials per treballar a l’aula; i a les famílies, a través de la proposta de realitzar una jornada als centres educatius on l’alumnat mostri tota la feina feta a l’aula.

  L’objectiu és que tota la comunitat educativa, incloent les famílies, els centres i sobretot, l’alumnat, s’impliquin en el projecte i entre tots, s’aconsegueixi centres escolars lliures d’assetjament.