L’Ajuntament inicia les obres de remodelació del carrer de Balmes

  temps lectura-Temps de lectura: 2 minuts

  L’Ajuntament de Reus dona continuïtat al pla d’inversions per posar al dia la via pública de la ciutat, i iniciarà en breu les obres de remodelació del carrer de Balmes, al tram comprès entre el carrer de Josep M. Prous i Vila i l’avinguda de Jaume I. La solució projectada per la regidoria de Via Pública defineix el vial a un sol nivell, seguint els criteris recollits al Pla de Mobilitat Urbana de Reus, dotant-lo d’unes característiques similars als carrers recentmen t remodelats, amb base de formigó sobre paviment asfàltic i peces de formigó. Amb aquesta actuació s’amplien les voreres per millorar l’accessibilitat dels vianants. La longitud del tram de carrer a remodelar és de 84m i la superfície total, de 669 m2.

  La solució adoptada manté un únic carril de circulació en el mateix sentit actual. Les seccions tipus del vial s’han dissenyat amb l’objectiu de donar una major comoditat al vianant i adaptar-les a persones amb mobilitat reduïda. Així, s’augmenta l’amplada de les voreres actuals i es canalitza el trànsit de manera que es reconverteix la filera d’aparcament en cordó actual, ja que es disposa d’aparcaments soterranis propers que garanteixen el servei.

  Les obres han estat adjudicades a l’empresa Alter Innovation SL per un import de 90.301,19 euros (IVA inclòs), a càrrec del pressupost d’inversions de l’Ajuntament de 2107. La previsió de l’empresa adjudicatària és iniciar les obres la setmana de l’1 d’octubre. L’actuació té un termini d’execució previst de 4 mesos.

  El projecte també preveu actuar en el sistema de sanejament d’aigües, amb la millora i ampliació de la recollida de pluvials mitjançant la col·locació d’una serie d’embornals connectats a la xarxa de clavegueram. Així mateix, també es preveu actuar en la xarxa elèctrica, amb el soterrament del cablejat als encreuaments de carrers.

  Les obres de remodelació del carrer de Balmes s’emmarquen en el paquet d’inversions de millora que el Govern de Reus porta a terme amb l’objectiu de posar al dia la via pública, atenent a les demandes de la ciutadania i a la necessitat de manteniment. Les intervencions que s’executen van des de la millora dels paviments dels vials i les places, al manteniment i construcció de noves voreres, passant pels treballs de condicionament de l’asfalt, la plantació de nova jardineria i l’ampliació i millora de les instal·lacions d’enllumenat públic, entre altres.