L’Ajuntament de Torredembarra té sis licitacions obertes d’obres, serveis i subministraments

  temps lectura-Temps de lectura: < 1 minut
  L’Ajuntament de Torredembarra té en aquests moments sis licitacions obertes d’obres, serveis i subministraments. Els terminis per a la presentació d’ofertes estan suspesos per l’estat d’alarma i es reprendran en el moment que s’aixequi la suspensió, la qual cosa es publicarà en el perfil del contractant del mateix Ajuntament.
  Les licitacions obertes són les següents:
  • Servei d’assessorament i assistència jurídica en matèria laboral i defensa en els procediments judicials
  • Servei de recull de premsa
  • Obres del projecte d’urbanització de la zona verda del carrer de Lleida
  • Subministrament de trofeus i material esportiu
  • Servei de tractament de tèrmits en el terme municipal
  • Obres del projecte d’arranjament del carrer dels Pirineus (tram c/ Bages al camí del Vallès) i camí del Vallès (tram c/ Pirineus fins al c/ Cadí).
  La informació per a prendre-hi part es pot consultar a: https://bit.ly/3cWp6d2
  A més a més, hi ha licitacions en tràmit que han quedat suspeses com ara la impressió de material gràfic, el servei d’espectacles pirotècnics, el servei de realització del casal d’estiu, etc. Quan s’aixequi la suspensió, es continuarà la seva tramitació que si és necessari es durà a terme per la via d’urgència.
  També s’han publicat en el perfil del contractant els contractes que s’han realitzat amb motiu de la crisi sanitària per la Covid-19. Bàsicament, són sobre els següents eixos: mesures de protecció de les persones (EPIs, desinfecció d’instal·lacions), potenciar el teletreball (compra d’equips portàtils, tablets i assessorament informàtic per poder tenir eines per treballar a distància), i seguretat ciutadana i regulació del trànsit. A més a més, s’ha contractat un curs virtual d’acompanyament al dol que du a terme la Biblioteca Mestra Maria Antònia.