L’Ajuntament de Torredembarra continua formant part de l’Associació de Municipis per la Independència

    En relació a la informació difosa per un grup municipal sobre el fet que l’Ajuntament de Torredembarra hagi abandonat l’Associació de Municipis per la Independència, l’alcalde, Eduard Rovira, posa de manifest el següent:

    • És totalment fals. L’Ajuntament de Torredembarra pertany a l’Associació de Municipis per la Independència (AMI) des que el ple municipal així ho va acordar el 26 de gener de 2012.

    • A més, l’alcalde de Torredembarra forma part del consell directiu de l’AMI en representació de la comarca del Tarragonès.

    • El ple de 19 de novembre de 2015 va rebutjar la moció presentada per C’s i PP per sortir de l’AMI.

    • D’acord amb la sentència 37/2016 de 2 de febrer de 2016 del Jutjat Contenciós administratiu 2 de Tarragona que no permet el pagament de la quota anual a l’AMI, l’Ajuntament no ha procedit a realitzar els pagaments corresponents, però en cap cas ha deixat de formar part de l’esmentada entitat.