L’Ajuntament de Tarragona instal·la 60 pilones per combatre els abodacors il·legals

    L’Ajuntament de Tarragona ha començat a instal·lar aquest matí 60 pilones per acabar amb els abocadors il·legals que es produeixen al polígon entre l’A7 i l’Albada (PP9). Aquesta és una mesura que la consellera de Medi Ambient i Neteja, Ivana Martínez, va anunciar als presidents de les associacions de veïns de Parc Riu Clar, l’Albada i La Floresta fa una setmana. L’objectiu és impedir que aquesta zona industrial sigui una zona d’abocaments incontrolada. “No és un problema de neteja sinó d’incivisme per part de persones i empreses que aprofiten l’aïllament de la zona”, explica Martínez. Un cop tancat el perímetre d’aquest polígon industrial, el següent pas serà una segona reunió entre l’Ajuntament i les tres associacions de veïns per establir una línia de treball de neteja en aquest sector. “Així es va acordar a la primera reunió i així es farà”, conclou la consellera de Medi Ambient i Neteja.

    De fet, l’Ajuntament de Tarragona destina, dins de la partida pressupostària del contracte de neteja, 200.000 euros a la neteja de solars. A aquesta xifra se li han de sumar 50.000 euros més al cost de l’eliminació dels residus retirats. Aquestes tasques consisteixen en neteges setmanals als abocadors de Viladegats, 10 petits abocadors al Camí del Llorito i els abocadors de runa del camí Pairal de la zona del Llorito, a més a més del polígon industrial que està entre l’A7 i l’Albada. També controlen els abocaments de poda, mobles i runa diàriament als solars del Rodolat del Moro, Mas Pastor, sota el pont de l’autovia del camí del Nàstic, Mas dels Cups, la zona del cementiri i a l’autovia de Reus, la zona que limita amb La Canonja. També es realitzen neteges mensuals a Viladegats, al polígon de Riuclar i el camí de la Budallera. Aquesta partida de 250.000 euros també inclou les neteges puntuals dels abocadors a la llera del riu Francolí, als terrenys del carrer Baix Empordà i els abocadors en altres polígons industrials i també els abocadors de fracció vegetal al costat dels 29 punts de recollida de poda.

    Sancions
    Pel que fa a les sancions, durant l’any 2017 es van posar 104 sancions (15 comercial i 89 domèstica) i fins al setembre d’enguany les sancions són 59 (5 comercials i 54 domèstica). Pel que fa als residus voluminosos, des de principis d’any fins a finals de setembre s’ha produït un increment d’abocaments incontrolats a la via pública i per aquest motiu i de forma puntual, s’ha reforçat en dos equips als quals ja es destinen per fer front a aquestes conductes incíviques. L’any 2017 es van recollir 1.946 tones de residus voluminosos, mentre les dades de 2018 fins a finals d’agost són de 1.515 tones recollides. En concret i només el mes de juliol es van recollir 30 tones més que el mateix mes de 2017.