L’Ajuntament de Salou aprova les al·legacions al Pla Director Urbanístic del Centre Recreatiu i Turístic

  El document, aprovat per unanimitat, demana repensar la proposta amb una estructura viària en malla al voltant del projecte

  temps lectura-Temps de lectura: 2 minuts

  El ple de l’Ajuntament de Salou (Tarragonès) ha aprovat aquest dimecres, per unanimitat, el document d’al·legacions que es presentaran al Pla Director Urbanístic (PDU) del Centre Recreatiu i Turístic (CRT). En aquest informe tècnic, el consistori demana a la Generalitat que incorpori un seguit de prescripcions que, en molts casos, són de detallar alguns aspectes de la proposta.

  A més, en l’àmbit de les infraestructures de mobilitat i els accessos al CRT, l’Ajuntament de Salou creu que cal “reestudiar-los de forma molt més acurada” i aposta per una proposta més integrada al territori que utilitzi les infraestructures existents actualment. En aquest sentit, el document planteja “repensar” la proposta amb una estructura viària “en malla” al voltant del CRT.

  El document d’al·legacions també fa referència a la conversió d’una part de l’autovia C31b en un vial més urbà, com preveu el PDU, en concret en el tram entre Xalets de Salou i la rotonda al nord de Covamar. L’Ajuntament de Salou demana que es concreti el disseny d’aquest vial. D’altra banda, també es demana que el PDU incorpori un estudi d’impacte i integració urbana amb el detall suficient propi de la dimensió urbanística del planejament.

  El plec d’al·legacions també recull altres aspectes relatius a les cessions obligatòries d’Espais Lliures i Equipaments. L’Ajuntament remarca que cal que el document “incorpori la distribució equitativa de les mateixes entre els dos municipis que conformen l’àmbit en el cas de no poder ser equilibrades, que s’estableixin les mesures de compensació”. A més, pel que fa a la cessió del 15% de l’aprofitament urbanístic, el consistori reclama que el PDU concreti de forma “explícita i clara” que el beneficiari i, per tant, el receptor dels aprofitaments urbanístics serà el consorci del CRT i que aquest ens serà, en funció dels acords establerts, qui els distribueixi entre els ajuntaments.

  Tancament de terrasses

  El ple també ha aprovat, amb els vots de l’equip de govern i de C’s, una modificació puntual per regular el tancament de les terrasses dels immobles del municipi. Es planteja com a increment d’edificabilitat genèrica. Quan la mesura estigui aprovada definitivament per la Generalitat, les comunitats de propietaris de Salou podran presentar un projecte unitari de tot l’immoble, donant compliment als requisits que es fixen a la modificació puntual.

  La solució proposada i que s’eleva ara a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Tarragona fixa com aquest increment de sostre s’ha de compensar amb les oportunes reserves que s’hauran de materialitzar pels propietaris que s’hi puguin acollir. El regidor de Gestió de Territori, Marc Montagut, ha manifestat com un cop estigui aprovat es desenvoluparà una ordenança municipal específica.