L’Ajuntament de Roda de Berà ajuda a la contractació d’aturats

  Per sisè any consecutiu l’equip de Govern posa en marxa les subvencions a les empreses que contractin persones desocupades, així com a l’autoocupació i l’emprenedoria.

  temps lectura-Temps de lectura: 2 minuts

  L’equip de Govern ha tornat a posar en marxa un any més les ajudes a les empreses del Tarragonès i de les comarques properes que contractin persones desocupades residents a Roda de Berà, així com a l’autoocupació i l’emprenedoria.

  Els objectius del projecte “Roda de Berà per l’ocupació i l’emprenedoria” són els de fomentar la contractació d’aturats empadronats a Roda de Berà, dinamitzar el mercat de treball recolzant a les petites i mitjanes empreses compromeses amb la creació d’ocupació, i impulsar la creació de noves iniciatives empresarials.

  Des de la passada edició, per la qual es va obrir una segona convocatòria, el domicili social de les empreses que sol·licitin les ajudes no ha de ser necessàriament al Tarragonès o al Baix Camp, sinó qualsevol empresa que contracti una persona en atur que visqui a Roda de Berà.

  L’import de la subvenció és del 50% del cost total del contracte, el qual ha de ser d’un mínim de tres mesos de durada i amb una jornada mínima del 50%, amb un màxim a atorgar de 10.000 euros per a cada empresa. Pel que fa a l’autoocupació es pagarà el 50% de les despeses detallades de l’activitat amb un màxim de 3.000 euros.

  Per demanar l’ajuda, en el cas de les empreses, la contractació laboral de la persona haurà de ser en el termini comprès entre l’1 de gener i el 19 d’octubre i la durada del contracte haurà de ser com a mínim de tres mesos consecutius i una jornada mínima del 50%.

  Pel que fa a la línia 2, les factures de les despeses a justificar hauran d’estar datades en el període comprés entre els dotze mesos anteriors a la data d’inici de l’activitat empresarial i fins al final d’aquest exercici.

  Un cop rebudes totes les sol·licituds es constituirà una comissió qualificadora que estarà formada per membres de cada grup municipal, la qual aplicarà un sistema de vot ponderat.

  Les empreses i autònoms que vulguin sol·licitar l’ajuda podran fer-ho fins el 19 d’octubre, presentant a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà la documentació requerida a les bases, segons la línia de subvenció que hi correspongui. Les subvencions tenen caràcter retroactiu a 1 de gener de 2018.