L’Ajuntament de Reus elimina els pagaments en efectiu a les oficines d’atenció ciutadana

  L’Ajuntament de Reus aposta pels pagaments electrònics, i aquest 2020 ha eliminat la possibilitat que les empreses i la ciutadania facin pagaments en efectiu a les oficines municipals d’atenció ciutadana. Amb aquesta mesura, l’Ajuntament millora l’operativitat i la seguretat dels pagaments, i s’adapta als requisits que estan implantant la majoria d’administracions públiques.

  Coincidint amb l’inici de l’època del calendari del contribuent en que es preveuen més pagaments, l’Ajuntament recorda a la ciutadania la modificació de les ordenances fiscals que va entrar en vigor l’1 de gener de 2020, i que únicament preveu el pagament per les vies següents:

  Amb targeta bancària, als caixers automàtics municipals instal·lats al Servei d’Atenció i Informació al Contribuent (SAIC) —al carrer de Sant Llorenç 25—, i a l’Oficina d’Atenció a la Ciutadania (OAC) —situada a la plaça Mercadal 1—, de dilluns a divendres de 8:30h a 14:00h.
  A través d’Internet (www.reus.cat) durant les 24 hores del dia, a “Pagaments on line” o “Carpeta” ciutadana o d’empresa.
  Mitjançant l’oficina electrònica de les entitats de crèdit que disposen d’aquest servei per als seus clients.
  A totes les oficines de les entitats bancàries col·laboradores amb l’Ajuntament, en l’horari d’atenció al públic per a pagaments fixat per les respectives oficines, i als caixers automàtics amb lector de codi de barres durant les 24 hores del dia.