L’Ajuntament de Lleida s’incorporarà a Tributs de Catalunya

  L’Ajuntament de Lleida s’incorporarà a Tributs de Catalunya amb l’objectiu d’incrementar l’eficàcia i l’eficiència en l’aplicació dels tributs i de millorar la qualitat dels diferents serveis tributaris.

  La Comissió Informativa per les Polítiques de Gestió del Govern Obert, Economia i Participació ha informat el text del conveni que se signarà pròximament amb l’Agència Tributària de la Generalitat i que es debatrà en la sessió ordinària del ple municipal del mes de febrer.

  Entre altres iniciatives, es preveu la posada en marxa de la finestreta única tributària en la primera fase del desenvolupament de l’acord.

  La tinent d’alcalde Montse Pifarré, regidora de Recursos Municipals, Hisenda i Salut, ha explicat que la finestreta única permetrà a la ciutadania realitzar una sèrie de tràmits tributaris presencials, tant de la Paeria com de la Generalitat, amb la qual cosa s’evitaran desplaçaments als contribuents.

  Actuaran sota el principi de finestreta única l’Oficina de Gestió i Atenció Tributària de la Paeria i la Delegació Territorial a Lleida de l’Agència Tributària de Catalunya.

  El conveni també facilitarà l’intercanvi d’informació de caràcter tributari entre les institucions amb la finalitat de detectar incompliments de les obligacions fiscals.

  Tributs de Catalunya és fruit de l’acord del 2012 entre l’Agència Tributària de Catalunya (ATC) i les diputacions de Tarragona, Barcelona, Girona i Lleida, amb la voluntat de crear un marc de col·laboració estable en l’àmbit tributari que permeti el desenvolupament de la gestió tributària catalana i que garanteixi al ciutadà un servei de proximitat.

  Acord en matèria de sancions de trànsit

  La Comissió d’Economia ha informat el text d’un altre conveni que la Paeria subscriurà amb la Diputació de Lleida en matèria de sancions de trànsit i que també se sotmetrà a l’aprovació del ple.

  Amb aquest acord, l’ens provincial podrà executar els embargaments a les persones amb multes de trànsit per infraccions a la capital i que estiguin en fase executiva. La llei impedeix els ajuntaments embargar comptes bancaris que no estiguin ubicats dins del seu municipi.

  Bonificacions per als vehicles híbrids

  La Paeria manté les bonificacions previstes i acordades pel Govern municipal en l’impost de vehicles de tracció mecànica per als vehicles elèctrics (75%) i híbrids (25%).

  A la Comissió Informativa s’ha introduït per urgència la rectificació d’una errada de redacció en l’article 6 -apartat “e”- de l’ordenança fiscal del 2020. Arran de la incorrecció del text, es limitava la bonificació dels vehicles híbrids (25%) al primer any de la matriculació.

  Amb l’esmena de l’errada, la redacció queda de la manera següent:

  -gaudiran d’una bonificació del 25% de la quota els titulars dels vehicles identificats com a ECO en el Registre de la Direcció General de Trànsit, aplicable en l’autoliquidació de l’exercici corresponent a la primera matriculació definitiva i en els anys posteriors.

  L’error es va produir en ometre les paraules “en els anys posteriors”. La rectificació de l’errada de redacció se sotmetrà a l’aprovació del ple.