L’Ajuntament de l’Arboç sol.licita una pròrroga de 2 anys per a poder executar tots els projectes del Pla de Barris

    Aquesta pròrroga permetrà executar obres de millora i projectes socials per un valor aproximat de 3 millons d’euros

    L’Ajuntament de l’Arboç ha demanat al Departament de Territori de la Generalitat una pròrroga de dos anys per a poder executar tots els projectes en cartera de millores al Barri antic de l’Arboç. Aquesta programa acaba el 31 de desembre de 2018, i s’ha demanat que es prorrogui dos anys més fins el 31 de desembre de 2020.

    L’Ajuntament de l’Arboç va obtenir la subvenció del programa de Pla de Barris l’any 2010. Durant el primer període, degut a la crisi, i que l’Ajuntament havia d’avançar la totalitat els diners, amb la impossibilitat d’endeutar-se més, no es van executar molts del projectes planificats quedant pendents importants millores per a la Vila com la urbanització de la Rambla Gener, o la millora dels carrers Hospital, i un tram del Carrer Rafael de Casanovas al barri antic.