L’Ajuntament de l’Arboç organitza un curs gratuït de controlador d’accessos

  Aquest curs tindrà una durada de 60h i es portarà a terme del 22 de maig fins el 6 de juny

  temps lectura-Temps de lectura: 2 minuts

  La Regidoria d’Ocupació de l’Ajuntament de l’Arboç amb el propòsit d’incrementar les oportunitats laborals de les persones en edat de treballar i millorar la seva capacitació professional, posa en marxa una nova acció formativa per a les persones empadronades al municipi que vulguin iniciar la seva trajectòria laboral dins del sector de la seguretat privada.

  Concretament, s’ofereix un curs de “Controlador d’accessos”, que tindrà una durada de 60h i es portarà a terme del 22 de maig fins el 6 de juny, en jornades consecutives, de dilluns a divendres de 9 a 14h. Aquesta formació permetrà superar els mòduls que acreditin els coneixements i la capacitat necessaris per l’exercici d’aquesta professió.

  Un cop superat el curs, els aspirants hauran de superar les proves de selecció realitzades pel centre i un test psicotècnic. Posteriorment, les persones aspirants podran sol·licitar a la Direcció General d’Administració de Seguretat o als Serveis Territorials de Joc i Espectacles corresponents, el carnet d’habilitació com a personal de control d’accés.

  A més, les persones interessades en l’obtenció de l’habilitació necessària per exercir aquesta funció, hauran de complir els següents requisits:

  1. a) Ser major d’edat.
  2. b) Tenir la ciutadania espanyola, d’algun país de la Unió Europea o estar en possessió del permís de residència i treball.
  3. c) No haver estat condemnat per delictes contra les persones o el patrimoni.
  4. d) Estar en possessió, com a mínim, del títol de graduat en educació secundària obligatòria, formació professional de grau mitjà o qualsevol altre nivell similar o superior.
  5. e) Tenir uns coneixements bàsics de les llengües oficials de Catalunya.

  Per a la tramitació de la inscripció al curs cal aportar, fins al 12 de maig, la fotocòpia del DNI/ NIE que es pot fer arribar al Servei d’Ocupació Municipal de l’Ajuntament de l’Arboç a través de la web http://som.arbocenc.org, per correu electrònic a serveiocupacio@arbocenc.cat o presencialment a l’Oficina del SOM, Carrer Major, 37, 1a planta, de dilluns a divendres d’11 a 13h, i dimarts i dijous de 16 a 18h.

  Aquesta formació està subvencionada per l’Ajuntament de l’Arboç amb la col·laboració del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya a través del Pla de barris.