L’Ajuntament de Cambrils obre el termini per proposar candidats i candidates a les Distincions municipals

  Les entitats i la ciutadania poden fer els seus suggeriments a l’OAC des d’avui i fins el 28 de setembre

  temps lectura-Temps de lectura: < 1 minut

  L’Ajuntament de Cambrils ha fet una crida a entitats i ciutadania a proposar noms de persones que creguin que poden ser mereixedors d’algun dels reconeixements previstos en el reglament municipal de Nomenaments i Distincions d’Honor. Les persones interessades poden presentar candidates i candidats finsel properdivendres 28 de setembre. Les propostes s’han de fer a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà (OAC), indicant els motius pels qualscreuen que la persona escollida és mereixedora del reconeixement. L’acte de lliurament de les mencions tindrà lloc al voltant de la Festa Major de la Immaculada.

  Segons el reglament, els honors i distincions contemplen els títols de Fill Predilecte i Fill Adoptiu, la Medalla d’Honor de la Vila de Cambrils i la Menció Honorífica Municipal.

  Les propostes o peticions han d’especificar el nom de les persones, entitats o institucions sol•licitants i els mèrits i les circumstàncies que concorren en la persona, entitat o col•lectiu a qui es proposa distingir, aportant totes les dades i antecedents que es considerin necessaris i proposant si s’escau, la pràctica de les diligències convenients per complementar els fets que emparen la proposta de distinció.

  La Comissió d’Honors i Distincions valorarà les propostes presentades, adoptarà una proposta per majoria absoluta de tots els seus membres i l’elevarà al Ple de la Corporació. El corresponent acord s’haurà d’adoptar mitjançant votació nominal i secreta, amb majoria absoluta, tot i que l’objectiu és aconseguir el màxim consens.