L’ajuntament de La Bisbal del Penedès ofereix subvencions per a empreses i nous autònoms

  Es tracta d’ajuts destinats a subvencionar empreses bisbalenques que contractin persones desocupades del municipi i subvencions per a nous autònoms

  L’Ajuntament de la Bisbal continua apostant pel foment de l’ocupació a través del SOM Bisbal i la xarxa comarcal que ha creat recentment, amb la participació en el programa de Garantia Juvenil, amb els convenis de col·laboració social, amb els cursos ocupacionals i amb les subvencions en matèria d’ocupació. Enguany s’obrirà de nou el termini per presentar sol·licituds per a aquestes subvencions. L’Ajuntament informarà a través de la pàgina web (www.bisbalpenedes.com), les xarxes socials (Facebook i Twitter) i el servei eBando cada vegada que s’obri una convocatòria per optar a les diferents subvencions.

  Subvencions per a empreses

  D’una banda ofereix subvencions per a empreses –societats i persones físiques que realitzin activitats empresarials d’indústria, comerç o serveis, o activitats agrícoles i ramaderes- que disposin d’establiments empresarials radicats dins del terme municipal i contractin persones desocupades amb residència continuada al municipi.

  Per poder optar a la subvenció hi ha un requisit indispensable: que el nombre mitjà de treballadors (que reuneixin les condicions establertes) l’any 2017 creixi respecte del nombre mitjà de treballadors l’any 2016.

  El termini per sol·licitar aquesta subvenció s’obrirà durant el primer trimestre de 2018 (dates exactes encara per concretar) i l’import de la subvenció serà de 1.825 euros per treballador/any. La quantitat màxima de subvenció per aquest concepte que podrà obtenir una empresa serà de 18.250 euros per any.

  Subvencions per a autònoms

  D’altra banda, l’Ajuntament de La Bisbal del Penedès també ofereix subvencions per a les persones que s’estableixin com a Autònomes per la posada en marxa d’una activitat econòmica. Es podran acollir a la subvenció totes aquelles persones emprenedores que durant l’exercici 2017 hagin iniciat una activitat econòmica a títol individual o societat i que hagin causat alta en el règim especial de la Seguretat Social de treballadors autònoms.

  Les despeses que se subvencionen en aquest cas són les següents:

  -Pagaments de quotes de la Seguretat Social del primer any d’enquadrament de la persona sol·licitant.

  -Despeses de tramitació de les altes de l’activitat.

  -Despeses associades a locals del primer any d’activitat.

  -Les despeses associades a tot tipus de tributs i preus públics necessaris per a la posada en marxa de l’activitat.

  L’import màxim a subvencionar és de 2,800€ per persona i aquesta subvenció es podrà demanar durant l’any 2018.