L’Ajuntament assoleix el 95% d’ocupació dels habitatges amb protecció oficial de les promocions municipals

  La dada confirma l’acceleració de la tendència dels darrers anys, fruit de la política d'habitatge del Govern de Reus

  temps lectura-Temps de lectura: 3 minuts

  L’Ajuntament de Reus ha assolit aquest mes de maig el 95% d’ocupació de les diferents promocions municipals d’habitatges amb protecció oficial. La dada confirma l’acceleració de la tendència dels darrers anys, fruit de la política d’habitatge del Govern de Reus, amb accions orientades als col·lectius amb necessitats específiques d’habitatge i a la rebaixa dels preus per ajustar-los a les necessitats de la ciutadania. Es milloren així les dades de 2016, quan l’any es va tan car amb una ocupació del 74%. L’Oficina d’Habitatge de l’Ajuntament de Reus i la divisió d’habitatge de REDESSA gestionen 4 promocions municipals, amb un total de 160 habitatges amb protecció oficial. Aquest mes de maig hi ha signats un total de 152 contractes, i queden disponibles 8 habitatges.

  L’evolució positiva de les dades d’ocupació respon, principalment, a la rebaixa dels preus dels lloguers dels habitatges de protecció oficial aprovada pel consell d’administració de REDESSA, i aplicada des de gener de 2016. A més del preu, també hi han tingut a veure, entre altres factors, les campanyes de difusió específiques, com la que s’han portat a terme dels habitatges del barri del Carme; o al canvi de les bases per ampliar el perfil dels possibles llogaters dels pisos de la promoció de la Granja Massó, els quals estaven destinats a joves de 18 a 35 anys i s’ha ampliat al col·lectiu de majors de 65 anys.

  Comunitats de veïns heterogènies
  Dels 160 pisos gestionats per REDESSA, 43 (el 26%) formen part del programa municipal de Borsa d’Habitatge Assequible, que es coordina amb els Serveis Socials de l’Ajuntament. El programa va destinat a cobrir les necessitats de les persones i les unitats de convivència en situació de risc d’exclusió residencial per motius econòmics, i que requereixin d’un pla de treball social.

  Els altres 117 habitatges (el 74%) són del programa municipal d’HPO en règim de lloguer, destinats a persones i unitats de convivència amb un ingressos ponderats mínims de 0,93 IRSC i màxims de 4,21 IRSC.

  Del total de contractes vigents, 112 són del programa d’HPO en règim de lloguer, i 40 de la Borsa d’Habitatge Assequible. Pel que fa a l’oferta disponible, 5 són del programa d’HPO i 3 de la Borsa.

  El resultat de la combinació de la diferent oferta d’habitatges són comunitats de veïns heterogènies des del punt de vista social, econòmic i generacional.

  A més, l’Ajuntament impulsa el Programa de Seguiment Social i Comunitari a les 4 promocions, per tal de propiciar el bon veïnatge, generar dinàmiques socials positives, i intervenir i actuar de manera individual, si s’escau, en situacions socials i econòmiques.

  Inversió en manteniment
  REDESSA realitza una important inversió en el manteniment dels habitatges de les promocions que gestiona, especialment a les zones d’ús comú i en els espais privatius dels habitatges. Atès que els habitatges són de rotació, abans de posar-los en oferta de lloguer, s’assegura que estiguin en condicions per tal que el nou llogater hi accedeixi en les millors condicions.
  L’any 2017, REDESSA va destinar 27.000 euros a la millora pisos i edificis. La despesa més gran va ser la d’instal·lar terres nous a la promoció de Mas Bertran I i millores en la seguretat de Granja Massó. Enguany, la societat municipal té previst destinar 35.000 euros en la millora de pisos i edificis. D’aquest import ja se n’’han executat 19.124,3 euros. La despesa més important és en la millora de la seguretat dels edificis (reixes, tancaments portes, il·luminació aparcaments, sistema evitar entrada aigua pluja …) i en els habitatges, especialment a la promoció de Mas Bertran I i de la Granja Massó, amb mobiliari de cuina i electrodomèstics nous.

  Una oferta de 160 habitatges
  El parc municipal d’habitatge protegit és de 160 pisos repartits en quatre promocions: 30 a Mas Bertran I, 68 a Mas Bertran II, 16 a la Granja Massó i 46 al Barri del Carme.
  L’oferta d’habitatge actualment disponible és a les promocions de Mas Bertran I i II, Granja Massó i barri del Carme, pel que fa al programa HPO; i a les promocions de la Granja Massó i del barri del Carme pel que fa al programa Borsa Habitatge Assequible.

  Mas Bertran I (cr. del Pintor Fuster, 75-81)

  Nombre d’habitatges: 30, dels quals 1 és adaptat.
  Superfície: de 42,49 a 49,90 m2.
  Nombre d’habitacions per habitatge: 2 habitacions.
  Tots els habitatges tenen plaça aparcament.
  Mas Bertran II (cr. Cantàbric, 34, cantonada amb cr. Antoni Martí Bages, 31)

  Nombre d’habitatges: 2 edificis de 36 i 32 habitatges, 2 dels quals són adaptats.
  Superfície: de 42,17 a 49,50 m2
  Nombre d’habitacions per habitatge: 16 habitatges d’una, i 52 habitatges de 2.
  Tots els habitatges tenen plaça d’aparcament.
  Granja Massó (cr. Comunitat de Múrcia, 4)

  Nombre d’habitatges: 16.
  Superfície: de 32,20 a 36,90 m2.
  Nombre d’habitacions per habitatge: són tipus loft, amb 2 espais.
  10 habitatges tenen plaça d’aparcament.
  Barri del Carme – La Patacada (cr. Alt del Carme 53-55)

  46 habitatges 1 dels quals és adaptat.
  Superfície: de 41,25 a 59,20m2
  Nombre d’habitacions per habitatge: 26 d’una habitació i 20 de 2.
  Tots els habitatges tenen plaça d’aparcament i traster