L’Ajuntament de Reus activa el web del Pla Estratègic “Reus Horitzó 32”

temps lectura-Temps de lectura: 2 minuts

L’Ajuntament de Reus ha activat aquest divendres, 11 de juny el web del Pla Estratègic Reus Horitzó 32, una eina a través de la qual es podrà fer un seguiment del procés d’elaboració del document que ha de permetre dibuixar le slínies metres del Reus del futur i facilitar l’impuls de projectes a 10 anys vista.

Actualment, el web compta amb tres espais: Per què un pla estratègic?, Les fases del pla; i Estructura de participació.

Per què un pla estratègic?
Amb voluntat de donar resposta a les necessitats actuals i avançar-se als reptes futurs, Reus Horitzó 32 es planteja com un instrument construït des de la participació i la implicació ciutadana, dels agents socials, econòmics i culturals de la ciutat i del seu entorn més proper, tot posant en valor la importància de la planificació en la gestió pública.

Des de la diversitat i la pluralitat, l’objectiu és consensuar una visió de futur compartida que marqui camí i orienti la presa de decisions. Concebut com un instrument viu, el Pla s’anirà desplegant en el temps, i pel seu component estratègic tindrà un paper clau a l’hora de donar llum a escenaris complexos i canviants com el que planteja la pandèmia de la Covid-19.

Les fases del pla
Per al procés d’elaboració del Pla Estratègic ‘Reus Horitzó 32’ s’ha definit un termini de 18 mesos que inclou 3 fases de desenvolupament:

  • Diagnosi i estratègia: Amb l’objectiu de saber on som i reflexionar sobre el nostre potencial com a ciutat en tots els àmbits a partir de les dades i els indicadors existents i amb la participació dels agents socials i econòmics.
  • Prospecció: Servirà per definir quina és la ciutat que volem ser d’aquí a 10 anys. Implicarà la creació de diversos espais de reflexió i participació per recollir la mirada de la ciutadania, i concretar i consensuar una visió compartida de ciutat en clau de futur.
  • Pla d’acció: Servirà per definir què cal fer per aconseguir la ciutat que ens imaginem d’aquí a 10 anys, és a dir, quina estratègia ens hi ha de portar a partir de la definició d’objectius i accions concretes.

Estructura de participació
El procés compta amb l’impuls i suport de l’administració local, tant del cos tècnic, com dels grups polítics. Però el centre del procés seran aquelles persones que viuen, treballen o es relacionen amb la ciutat, que intervindran en diferents grups de participació. A més, també s’establirà un espai de diàleg amb municipis de l’entorn.

  • Fòrum Ciutadà: Format per unes 200 persones, participarà activament en la definició del Pla Estratègic de ciutat. Aquest Fòrum és un espai format per agents de tots els àmbits de la ciutat: socials, econòmics, culturals, educatius, acadèmics, etc. per tal de comptar amb la seva expertesa i experiència.
  • Fòrum territorial: Reunirà els municipis de l’entorn per cercar necessitats i estratègies compartides.