L’Ajuntament de Reus activa el web del Pla Estratègic “Reus Horitzó 32”

Ajuntament de Reus. Imatge pròpia

L’Ajuntament de Reus ha activat aquest divendres, 11 de juny el web del Pla Estratègic Reus Horitzó 32, una eina a través de la qual es podrà fer un seguiment del procés d’elaboració del document que ha de permetre dibuixar le slínies metres del Reus del futur i facilitar l’impuls de projectes a 10 anys vista.

Actualment, el web compta amb tres espais: Per què un pla estratègic?, Les fases del pla; i Estructura de participació.

Per què un pla estratègic?
Amb voluntat de donar resposta a les necessitats actuals i avançar-se als reptes futurs, Reus Horitzó 32 es planteja com un instrument construït des de la participació i la implicació ciutadana, dels agents socials, econòmics i culturals de la ciutat i del seu entorn més proper, tot posant en valor la importància de la planificació en la gestió pública.

Des de la diversitat i la pluralitat, l’objectiu és consensuar una visió de futur compartida que marqui camí i orienti la presa de decisions. Concebut com un instrument viu, el Pla s’anirà desplegant en el temps, i pel seu component estratègic tindrà un paper clau a l’hora de donar llum a escenaris complexos i canviants com el que planteja la pandèmia de la Covid-19.

Les fases del pla
Per al procés d’elaboració del Pla Estratègic ‘Reus Horitzó 32’ s’ha definit un termini de 18 mesos que inclou 3 fases de desenvolupament:

  • Diagnosi i estratègia: Amb l’objectiu de saber on som i reflexionar sobre el nostre potencial com a ciutat en tots els àmbits a partir de les dades i els indicadors existents i amb la participació dels agents socials i econòmics.
  • Prospecció: Servirà per definir quina és la ciutat que volem ser d’aquí a 10 anys. Implicarà la creació de diversos espais de reflexió i participació per recollir la mirada de la ciutadania, i concretar i consensuar una visió compartida de ciutat en clau de futur.
  • Pla d’acció: Servirà per definir què cal fer per aconseguir la ciutat que ens imaginem d’aquí a 10 anys, és a dir, quina estratègia ens hi ha de portar a partir de la definició d’objectius i accions concretes.

Estructura de participació
El procés compta amb l’impuls i suport de l’administració local, tant del cos tècnic, com dels grups polítics. Però el centre del procés seran aquelles persones que viuen, treballen o es relacionen amb la ciutat, que intervindran en diferents grups de participació. A més, també s’establirà un espai de diàleg amb municipis de l’entorn.

  • Fòrum Ciutadà: Format per unes 200 persones, participarà activament en la definició del Pla Estratègic de ciutat. Aquest Fòrum és un espai format per agents de tots els àmbits de la ciutat: socials, econòmics, culturals, educatius, acadèmics, etc. per tal de comptar amb la seva expertesa i experiència.
  • Fòrum territorial: Reunirà els municipis de l’entorn per cercar necessitats i estratègies compartides.