L’AIE aprovarà el codi ètic i el mapa de riscos penals

  Els consells d’administració de les societats que formen l’agrupació ratificaran demà aquest manual de compliment normatiu que tenen totes les empreses municipals i mixtes

  temps lectura-Temps de lectura: 2 minuts

  Les societats que formen part de l’Agrupació d’Empreses Municipals de Tarragona aprovarà demà, dijous 26 d’octubre, al Consell d’Administració la documentació referent al mapa de riscos penals i el Codi Ètic, el Codi de Conducta i Procediment Disciplinari. Aquesta documentació ja es va aportar al passat consell d’administració, celebrat al juliol i demà es ratificarà.

  El mapa de riscos penals és un manual de compliment normatiu, que tenen totes les empreses municipals i mixtes, amb l’objectiu de resguardar-se de qualsevol responsabilitat penal. És a dir, és una eina adreçada a preveure els riscos als quals estan exposades les empreses mitjançant la seva identificació i segmentació. El mapa de riscos també serveix per analitzar els controls actuals i en proposa d’addicionals si aquestes es demostren insuficients. Aquest pla es concreta en el seguiment -d’obligat compliment- d’unes pautes, així com s’estableix un protocol d’actuació, l’efectivitat del qual és avaluada periòdicament.

  Cal recordar que des de fa més d’un any es va crear les visites de control pel compliment normatiu de totes les empreses i entitats (incloses federacions, entitats i consorcis) amb l’objectiu que el control financer de les empreses sigui amb una periodicitat més continua i anual, com actualment es fa amb les auditories. Aquesta mesura es concreta implantant el Compliance, que és un professional que vetlla pel compliment normatiu. Es tracta d’una persona independent que identifica, assessora, alerta i reporta els riscos del compliment legal amb l’objectiu de vetllar i regular pels codis de conducta i estàndards de bones pràctiques.

  Així mateix, al passat consell d’administració de l’AIE també es va facilitar a tots els consellers el Codi Ètic, el Codi de Conducta i Procediment Disciplinari, les normes bàsiques que regeixen el Comitè d’Ètica, Prevenció de Riscos Penals i d’Acompliment Normatiu (CEPRAN) i els protocols de Prevenció, Millora, Prohibitius i Seguretat.

  Una altra de les mesures importants que presentaran al Consell d’Administració de l’AIE és el Codi Ètic dels proveïdors, així com les normes bàsiques sobre el llibre de regals i obsequis. És a dir, es definirà l’estructura mínima que ha de contenir el llibre de béns o drets percebuts i el protocol de despeses i desplaçaments i prevenció de blanqueig de capitals. La propera vegada que es reuneixi el Consell d’Administració al novembre s’aprovaran aquests protocols.

  Altres temes en què està treballant l’Ajuntament de Tarragona és les normes internes en matèria d’atribucions dineràries sense contraprestació directa, l’actualització de les normes internes de contractació de béns i serveis, el manual de comportament intern i de procediments de gestió en les àrees de clients/cobraments i proveïdors/pagaments, el protocol de seguretat informàtica, entre altres temes.