La relació client advocat

  Sóc advocat alhora que sóc persona. Tracto cada dia amb persones, persones que tenen problemes. La meva feina, per una banda, és tant solucionar aquests problemes com fer-me’n càrrec i deslliurar els clients durant tot el procés del pes que soporten i dels malsdecap que venen patint. De fet, un dels punts claus i més importants és transmetre al client que des que em fa partícep de la seva preocupació i m’encarrega que el defensi i/o assessori ja pot dormir tranquil, doncs tot estarà sota control.

  Aquesta tasca té una part jurídica i de coneixements legals que has de saber comunicar i fer entenedors al client, -que no només vol que l’ajudis sinó que també té el dret a saber com ho faràs i en base a què- i un altra vessant més psicològica. Aquesta segona part, en ocasions tant o més important que l’anterior, és la que allibera de tensions a la persona que t’ha vingut a demanar ajuda i requereix tot un seguit d’habilitats i recursos personals que es tenen i d’altres que es van adquirint per experiència.

  En aquest sentit, un fet a tenir molt en compte és que, quan ens arriba un nou client al despatx, hem de saber, primer de tot, que aquella persona, abans d’arribar fins nosaltres ha passat per tot un seguit de situacions, tot sovint força desagradables, i que necessita, en primer lloc, comprensió, ser escoltat i sinceritat. En segon lloc, aquella persona està desitjant que li transmetis confiança, un valor fonamental en l’exercici de la professió i sense el qual no es pot ajudar el client. Posteriorment, és convenient ser resolutiu i posar totes les eines i coneixements dels què disposes per aconseguir l’objectiu marcat i que alleugerà definitivament el seu patiment, si bé en aquest procés i per mantenir la confiança cal ser transparent i anar informant dels passos que es van donant i, si les circumstàncies ho permeten, sempre que sigui possible cal també fer-lo partícep en la presa de decisions, doncs tenim en les seves mans els seus interessos, ja sigui patrimoni, família, negoci, la seva llibertat personal o qualsevol altre. Al respecte, el meu parer és que és convenient que el client sempre compti amb una còpia dels principals escrits i documents judicials que l’afectin, conegui els terminis dels tràmits processals que estan tenint lloc i, per suposat, disposi d’un exemplar de la sentència i, si s’escau, del recurs. De la mateixa manera, un pressupost previ, clar i sensible amb la capacitat econòmica del client també és clau per oferir transparència i confiança i trencar amb l’opacitat que en determinades professions lliberals es cau quan el professional no informa puntualment de la seva feina i la presa de decisions a qui, precisament, l’ha vingut a contractar.

  I, a part d’això, sempre és benvingut i apreciat pel client un tracte humà i calurós que el faci sentir segur, tranquil i apreciat. I, si a més a més, tot surt perfecte i guanyes el cas o obtens l’objectiu que s’havia proposat doncs es quadra el cercle. Tanmateix, la realitat de les coses ens marca que no tot està sempre a les mans de l’advocat i de vegades no s’assoleix l’objectiu. Tanmateix, el què és fonamental és que allò que sí ho està es lluiti amb totes les nostres forces, positivisme, determinació, perseverància, tècnica i astúcia, de manera que el client sempre quedi satisfet del servei prestat.

  NIL HIERRO
  Vahusari Advocats (Rambla Nova 118-120 bxs. Tarragona)
  Tel. 977 219 578 – www.vahusari.com