La Paeria de Lleida està estudiant com arreglar la problemàtica del club esportiu FIFLleida

  L'alcalde està a l'espera dels informes tècnics i jurídics que el facin viable, abans de prendre una decisió amb la voluntat que pugui ser satisfactòria per totes les parts

  En relació amb les declaracions expressades per representants del club esportiu FIFLleida, l’Ajuntament de Lleida vol aclarir les següents qüestions:

  -La discrepància manifesta amb els veïns de Ciutat Jardí sobre els usos dels terrenys que estava previst cedir a aquesta entitat ha fet repensar a la Paeria la idoneïtat de la ubicació de l’equipament en aquest indret.

  -Ara per ara, el govern municipal constata també que no hi ha consens polític per assumir aquesta inversió amb càrrec al pressupost municipal. El plec de clàusules administratives del contracte d’obres per executar el complex esportiu municipal a Ciutat Jardí va quedar sobre la taula al ple del passat mes de juliol. No és cert, com s’ha dit des del club, que hi donessin suport tots els grups excepte un. De fet, va ser la falta de consens polític la que va impedir aprovar aquest projecte, ja que van haver-hi grups que inicialment hi donaven suport que més tard el van retirar. Fruit d’aquestes raons, la Paeria planteja un canvi de model per promoure aquest equipament esportiu.

  -La Paeria comprèn el neguit del club FIFLleida, però vol aclarir que si no ha donat resposta a la seva petició és perquè està estudiant els condicionants jurídics i econòmics d’una situació que és complexa. L’alcalde està a l’espera de que els serveis tècnics i jurídics municipals li lliurin els informes que han de fer viable aquest equipament esportiu sota un nou model de gestió. Per tant, a falta d’aquesta documentació, la decisió no s’ha pres i no s’ha pogut traslladar als interessats. Mentrestant, aquest club, que és d’iniciativa privada, està gaudint d’altres instal·lacions públiques a la ciutat.

  -La voluntat de l’Ajuntament és poder arribar a una decisió que sigui satisfactòria per totes les parts.