La Paeria comunica als propietaris d’edificis amb plaques franquistes la seva propera retirada

  La carta que ha enviat la Paeria permet als propietaris comunicar si tenen algun inconvenient a la retirada

  temps lectura-Temps de lectura: < 1 minut

  D’acord amb l’anunciat ahir, la Paeria ha tramès una carta als propietaris d’edificis on consta que existeixen antigues plaques del Ministerio de la Vivienda on se’ls comunica que aquestes es retiraran pròximament. La Paeria ha utilitzat la base del cens del Memorial Democràtic que assenyala en quins edificis de la ciutat perviuen encara l’antic anagrama del Ministerio de la Vivienda.

  L’Ajuntament engloba aquesta acció en el treball realitzat en els darrers anys per donar compliment a la Llei 52/2007 de 26 de desembre de Memòria Històrica del Govern Central i a la Llei 3/2007, del 31 d’octubre, del Memorial Democràtic de la Generalitat, des de la seva aprovació, l’any 2007.

  En la comunicació enviada als veïns la Paeria assenyala que “vol emprendre la retirada de les antigues plaques dels Habitatges de Protecció Oficial situades en edificis privats de la ciutat, atenent a les esmentades Lleis, i fer-ho de manera ordenada i evitant qualsevol situació de conflicte”. En aquesta acció l’Ajuntament de Lleida compta amb la col·laboració de la Federació d’Associació de Veïns de Lleida.

  La carta informa els veïns que la placa existent en l’edifici on viuen, on figura l’anagrama de l’antic Ministerio de la Vivienda, serà retirada pròximament si no manifesten el contrari. El missatge adjunta un formulari per a que els veïns puguin comunicar si hi tenen cap inconvenient.

  Segons el cens del Memorial democràtic, a Lleida consta que hi ha uns 340 edificis o vivendes amb aquests símbols. Al conjunt de Catalunya n’hi ha 3400, sense comptar Barcelona ni petits ajuntaments, per tant, el nombre total s’aproxima a 5000.