La nuclear Vandellòs II es torna a connectar a la xarxa

    Durant la parada s'ha substituït l'estator del generador principal

    La central nuclear Vandellòs II torna a estar connectada a la xarxa elèctrica des de la nit de divendres, un cop finalitzats els treballs corresponents a la 22a recàrrega de combustible, donant pas a un nou cicle d’operació de la planta. Més d’un miler de treballadors addicionals de diferents empreses de servei han participat en les tasques de manteniment d’aquesta recàrrega on s’han dut a terme prop de 10.000 ordres de treball. Des d’ANAV s’explica que la duració del procés ha estat “sensiblement més perllongat del què és habitual” perquè s’han inclòs treballs de reparació i substitució de components que pertanyen al sistema de refrigerant del reactor.
    Així, si durant el procés de recàrrega s’han substituït més d’un terç dels elements combustibles que conformen el nucli del reactor per afrontar un nou cicle d’operació, durant la parada s’han fet altres tasques de manteniment preventiu, correctiu i innovacions tecnològiques que només es poden fer amb la central parada.
    El treball més emblemàtic ha estat la substitució de l’estator del generador principal, per la seva gran complexitat tècnica i logística que ha requerit la col·laboració de diferents unitats organitzatives, tant de la central nuclear de Vandellòs II com també d’Ascó.

    ANAV ha treballat en aquest projecte concret des de finals de 2014. En conjunt, a la parada s’han portat a terme unes 10.000 ordres de treball orientades a activitats com la inspecció visual remota del fons del vas del reactor o dels tubs guia de les barres de control, etc.