La Guàrdia Urbana tanca el 2018 amb la màxima pressió contra l’incivisme

  La Guàrdia Urbana ha tancat el 2018 com l’exercici amb major pressió policial contra l’incivisme dels darrers anys. En total ha aixecat 2.453 actes contra actituds incíviques, especialment vinculades a l’oci nocturn. L’increment del número de controls de la Guàrdia Urbana ve motivat per la voluntat del Govern de Reus de donar resposta a les demandes de la ciutadania per acabar amb les conductes incíviques que generen més molèsties ve&iuml ;nals i, en cap cas, per un increment del número d’actituds incíviques que es produeixen a la ciutat.

  Les xifres demostren com el cos municipal de seguretat ha reforçat els controls de civisme en els darrers anys.

  2018: 2.453
  2017: 922
  2016: 1.557
  2015: 728
  2014: 581
  Consum d’alcohol a la via pública, miccionar i embrutar el carrer, juntament amb les molèsties per sorolls, són les conductes incíviques recorrents, més denunciades per la Guàrdia Urbana l’any passat.

  Consum d’alcohol: 858
  Miccionar: 756
  Embrutar la via pública: 125
  Molèsties per sorolls: 86
  Oferir o sol·licitar serveis sexuals: 69
  D’acord a les dades analitzades en les successives reunions de la Junta Local de Seguretat, la principal preocupació de la ciutadania en matèria de seguretat continua sent l’incivisme. En aquest sentit, una de les línies prioritàries de la Guàrdia Urbana és continuar treballant en la conscienciació ciutadana en relació a les conductes incíviques, amb especial atenció a aquells que generen més molèsties i queixes de la ciutadania.

  La majoria de comportaments denunciats estan vinculats a l’oci nocturn, no tant pels locals com pels clients, que quan surten o es troben al carrer no respecten el descans dels veïns.

  La Guàrdia Urbana fa constants contactes amb els propietaris dels locals, per conscienciar envers la necessitat de fer conviure l’oci nocturn amb la resta d’activitats que tenen lloc a la ciutat; i controla les actituds incíviques que es poden produir a la via pública.

  Juntament amb els locals d’oci nocturn, la Guàrdia Urbana ha fet campanyes per sensibilitzar els clients que determinades conductes poden causar molèsties als veïns, i que no es pot utilitzar la via pública per a la festa. Igualment, es fan reunions amb els propietaris dels locals que presenten algun tipus de problemàtica i s’informa als seus responsables de les mesures que han de prendre per evitar molèsties, aldarulls i actes incívics, tant als locals com al seu entorn.