La Crida per Lleida-CUP presenta propostes al Reglament de Participació Ciutadana per fer-lo una eina “oberta i plural”

    L’agrupació considera que aquest Reglament ha de permetre “incrementar els àmbits de participació” i obrir-los “a tots els agents de la ciutat”

    El grup municipal de La Crida per Lleida – CUP vol que el Reglament de Participació Ciutadana esdevingui una eina “oberta i plural” i per això ha presentat fins a vint propostes a l’esborrany remès per part de la Regidoria de Participació Ciutadana. Amb aquestes, l’agrupació pretén que s’incrementin els àmbits de participació per tal d’obrir-los “a tots els agents de la ciutat, amb processos oberts i amb voluntat inclusiva”.

    El regidor de La Crida per Lleida, Francesc Gabarrell, destaca d’entre totes les propostes la de crear obligatòriament comissions de seguiment específiques als mecanismes de participació, “no de manera opcional com es proposa des de la Paeria” i per establir “plans de comunicació associats a aquests processos”. Considera que la dinàmica mantinguda fins ara per part de l’Ajuntament és la de “no aplicar els mecanisme de control pertinents per part de l’administració”  i que el consistori “no té el compromís ferm per desenvolupar un pla de participació” en aquest sentit. Gabarrell afegeix que se’ls va tombar la proposta de dur a terme consulta popular i que, per això, “ho portem a la Comissió de Garanties del Parlament”. També demana un “compromís ferm” per part de la Paeria i que “escolti” aquestes propostes.

    L’agrupació considera que aquest Reglament ha de suposar una eina per treballar dins del Pla de Participació, però no l’única. Mantenen que aquest Pla ha de crear els “mecanismes adients per afavorir la participació ciutadana, que ha de tenir incidència directa en la vida política i social i, al mateix temps, ha d’esdevenir eina de control democràtic i de vincle ciutadà”. Critiquen que el model de la Paeria es basa en unes mesures “centrades, només, a escoltar, i proposen que el reglament serveixi per decidir alguns aspectes col·lectivament”.

    Afirmen que alguns aspectes referents al Pla de Participació necessiten concretar-se, posant com a exemple el procés de decisió de les propostes a prendre en consideració dels processos participatius. En aquest punt, la Crida aposta per “definir metodologies concretes i transparents”.