La Crida-CUP presenta moció per a l’aplicació del manual de bones pràctiques de contractació en el sector musical

  temps lectura-Temps de lectura: 2 minuts

  La Crida-CUP presenta al ple una moció per a l’aplicació del manual de bones pràctiques de contractació en el sector musical, degut a la precarització endèmica que pateix el sector musical i havent sorgit diversos col·lectius que tenen l’objectiu de ‘generar consciència col·lectiva i defensar els drets dels i les treballadores de la música’.

  La formació proposa que en els espectacles que promogui l’ajuntament es faci valer la relació contractual entre els i les artistes i qui contracti els seus serveis, descrita en el manual de bones pràctiques de contractació en el sector musical. En segon lloc, que es vetlli perquè es compleixin les condicions descrites en el mateix manual en espectacles públics, incentivant-ne l’aplicació per part de promotors privats i associacions culturals, i si cal, subvencionant projectes que ho requereixin. I en últim terme, que s’incentivi la contractació de propostes musicals amb representació femenina, així com que es vetlli per la dignificació de la professió i de les persones que configuren el sector musical.

  Afirmen que dins el sector musical s’hi donen problemes d’inestabilitat, riscos i males pràctiques de contractació. Les diferències salarials es fan cada vegada més grans, on els caixets elevats s’associen als grans festivals i creix una gran massa d’artistes sotmesos a unes regles molt diferents; pocs contractants donen d’alta a la seguretat social, no hi ha ajudes raonables per les persones físiques ni una quantificació real del valor del temps de treball.

  En els darrers temps, s’han creat col·lectius amb objectius sindicals com ara el Sindicat de Músics Activistes de Catalunya (SMAC!), el Sindicat de la Música (COS) i d’altres ja existents com la Associació de Músics de Jazz o Música Moderna (AMJMM).

  Com a objectiu a llarg termini, el sector aspira a un estatut del músic que vetlli per un correcte funcionament, que els músics comptin amb un conveni adaptat a les circumstàncies laborals del sector; salaris i condicions dignes i dret a la seguretat social, a les pensions i convenis col·lectius. Actualment, el sector té un model normatiu que no afavoreix la contractació ni té en compte les especificitats del sector, el treball del sector artístic està regulat pel Reial Decret 1435/85 que desglossa les condicions laborals en l’àmbit del teatre, la dansa o les curses de braus i ho encabeix tot en un règim especial sota l’etiqueta d’artistes.