La Bisbal del Penedès analitzarà el contracte amb Aqualia

  L’Ajuntament de La Bisbal vol analitzar en profunditat diversos aspectes relacionats amb el contracte de concessió dels serveis públics d’abastament i clavegueram

  temps lectura-Temps de lectura: < 1 minut

  La Junta de Govern local del 17 d’agost va aprovar el contracte menor pel servei d’assessorament legal en l’anàlisi del contracte de concessió del servei públic d’abastament d’aigua amb l’empresa Manubens Advocats, per un import de 9.075€ (IVA inclòs).

  L’Ajuntament de La Bisbal vol analitzar en profunditat diversos aspectes relacionats amb el contracte de concessió dels serveis públics d’abastament i clavegueram a FCC Aqualia que l’Ajuntament va signar per un termini de 25 anys. És per això que, a partir del setembre, Manubens Advocats n’avaluarà els següents punts:

  -El contracte de concessió signat entre l’Ajuntament i Aqualia, el plec de clàusules administratives i de prescripcions tècniques que es van licitar en el seu moment.

  -La documentació generada durant l’execució del contracte, amb incidències en els costos actuals del servei, com ara, l’increment de tarifes del 2013.

  -La documentació referent a l’execució de les inversions, relativa a les inversions realitzades i les que constaven al contracte.

  A partir d’aquesta avaluació, Manubens elaborarà un document amb les conclusions executives derivades d’aquesta anàlisi i definirà les actuacions a emprendre per corregir alguna situació si es dóna el cas.