La Bisbal contracta una empresa externa per fer el seguiment tècnic del servei d’Aqualia al municipi

  L’Ajuntament vol verificar si el servei s’està fent correctament i complint les condicions contractuals de la concessió

  La Junta de Govern Local del 25 d’octubre va aprovar un contracte menor amb Abelex Engineering SL. per un import total de 14.700€ amb la finalitat de realitzar, a partir del pròxim mes de novembre, un seguiment tècnic del contracte de la concessió del servei d’aigua potable amb Aqualia. L’objectiu de la mesura és verificar si el servei s’està fent correctament, amb el compliment de les condicions contractuals de la concessió.

  Així, es verificaran:

  • Les operacions que es realitzen sobre l’aigua potable per al consum humà, amb quins components personals i materials necessaris per a objectius de qualitat i quantitat es realitzen.

  Es comprovarà:

  • Quin control diari es realitza de tota la xarxa, d’acord amb el contracte de concessió.
  • Si es realitza el manteniment de les bombes, canonades, màquines, instal·lacions elèctriques, dipòsits, instal·lacions diverses, components…
  • Que es realitza correctament el manteniment de xarxes de distribució d’aigua potable i sanejament.
  • Si es realitza la vigilància de les preses d’aigua i dipòsits, així com l’elevació i el control de motors automàtics.
  • Que es realitza el monitoratge dels comptadors i que es canvien quan estan danyats o trencats pel seu ús normal.
  • Que es realitza el funcionament de tot el manteniment d’instal·lacions.
  • Que es realitza el seguiment i control del subministrament d’aigua potable.
  • Que es realitza la maniobra periòdica i verificació del bon funcionament d’aixetes, vàlvules, boques d’incendi…
  • Que es realitza el control de la cloració i altres proves de filtracions i pèrdues d’aigua de la xarxa.
  • Que es realitza el control de l’atenció telefònica amb la suficient diligència de les queixes i reclamacions dels usuaris i de la reparació de les avaries amb el temps necessari i establert en el contracte de la concessió.

  L’Ajuntament de la Bisbal del Penedès tirarà endavant aquestes mesures després d’haver patit diverses incidències en el servei. Recordem que el nucli i diverses urbanitzacions de la Bisbal, com ara el Priorat o el Papagai, han patit manca de subministrament d’aigua durant diverses hores en els darrers temps. Arran d’aquestes incidències, l’Ajuntament va decidir iniciar un expedient informatiu per aplicar les penalitzacions marcades al contracte de la concessió, signat el 2008 i, a més, va anunciar que iniciaria una auditoria externa per controlar la gestió del servei d’abastiment d’aigua, que és el servei que es va aprovar per Junta de Govern el passat 25 d’octubre.