Josep Felip Monclús, 1r Tinent Alcalde de Tortosa: “El monument ha de sofrir una reinterpretació de tal manera que en res recordi a allò per a què es va aixecar”

Els tortosins han decidit mantenir, reinterpretar i contextualitzar el monument a la Batalla de l’Ebre. Com ho valora?
Ho valorem amb respecte, ja que és una decisió democràtica que ha pres un 68% dels votants. És un resultat que a mi i a ERC ens hagués agradat que fos un altre i signifiqués la retirada del “monument”.

S’ha mobilitzat prop d’un 30% del cens, creu que es pot considerar un èxit?
Si mirem els percentatges d’altres consultes fetes a altres ciutats, que a Tortosa votés un 30%, sí que es podria considerar un resultat superior a les previsions.

I a partir d’ara, quin és el següent pas amb el monument?
Ara l’Ajuntament de Tortosa, segons el resultat de la consulta, es compromet a impulsar la reinterpretació del monument per promoure la memòria històrica i la pau.

Teniu ja alguna proposta de reinterpretació?
No, encara és aviat.

La polèmica més important és a qui representa el monument. Considera que els caiguts pel bàndol republicà se sentirien o sentiran –donat que és l’opció que es durà a terme- còmodes sent homenatjats en aquest monument “reinterpretat”?
L’actual monument representa una exaltació del franquisme i dels guanyadors de la Batalla de l’Ebre. Aquest monument ha de sofrir una reinterpretació de tal manera que en res recordi a allò per a què es va aixecar. Si no es fa així, la polèmica continuarà molts anys.

Al seu parer, què hauria d’incloure i eliminar el futur monument a la Batalla de l’Ebre “contextualitzat”?
El projecte s’haurà d’encarregar a una persona o equip en molt de renom per tal que presentin un projecte renovador i que en res recordi a allò que ara tenim i a allò que ara representa.

Deixant de banda la consulta, des del 18 de maig heu entrat al govern municipal de la ciutat. Quina valoració en fa?
Des del començament de la legislatura, per acord de l’assemblea d’ERC Tortosa i després d’una anàlisi de les diferents possibilitats, es va creure que lo millor per a la ciutadania era donar suport al grup que havia tret més regidors, CiU. Aquest acord va estar basat en 37 punts. Durant aquest any s’ha donat compliment a la majoria de propostes que hi constaven i s’ha anat assolint una relació de confiança que ha suposat, finalment, que l’assemblea local d’ERC Tortosa hagi acceptat la proposta de CiU d’entrar a formar part del govern municipal.

Com a partit, com afronteu aquesta responsabilitat per als pròxims 3 anys de legislatura?
La ciutadania va voler, a través dels seus vots, que fóssim quatre els regidors d’ERC a l’Ajuntament de Tortosa. Tots estem disposats a treballar per contribuir a què la ciutadania visqui millor.

Quins objectius o punts primordials us heu marcat?
Els nostres objectius són aquells que ja vàrem anunciar al programa electoral. Sobretot la màxima transparència i participació ciutadana i elaborar un Pla Local d’Ocupació. Quant a equipaments, són importants la nova piscina de gestió pública, la reforma integral del pont de l’Estat, la millora dels accessos a l’Hospital Verge de la Cinta, la il•luminació del Castell de la Suda, la catedral i les muralles, i el manteniment dels parcs infantils, carrers i voreres. També era important el programa d’aliments frescos per als més desfavorits i la rebaixa del preu del bus urbà. De cara al turisme, la creació de l’oficina integral per al comerç i el nou paquet turístic amb la recuperació del llaüt.

Parlant de turisme, vostè ha assumit la regidoria de Promoció de la Ciutat. Quina creu que ha de ser la línia de treball per aconseguir més visitants?
Hem de promocionar allò singular, allò que ens diferencia. Volem un turisme desestacionalitzat que giri entorn del patrimoni, del Renaixement i del riu Ebre. En definitiva, un turisme cultural i actiu.

Com ha dit, el seu programa electoral incloïa mesures per potenciar la capitalitat comercial de Tortosa. S’està treballant aquesta mesura?
Fins ara s’han fet algunes accions en aquesta direcció, però s’hi continuarà treballant fins a assolir el compromís que abans he nomenat i que vam agafar al nostre programa electoral.

Un altre punt important era transformar la plaça de l’Ajuntament de Tortosa d’ús exclusiu per a vianants per establir pols d’atracció entre la restauració i el comerç. Continua sent una de les vostres propostes?
Sí, la Peatonalització i remodelació de la plaça de l’Ajuntament de Tortosa és una de les 424 accions del Pla d’Actuació Municipal (PAM) que vam consensuar amb CiU i segueix vigent.

Per acabar, com descriuria actualment la ciutat de Tortosa?
Tortosa és una ciutat ideal per viure-hi. Té unes proporcions mitjanes, molts de serveis, una vida associativa molt rica. Si fan moltes activitats culturals i esportives. Disposa de variats equipaments hospitalaris públics, de dos centres d’atenció primària. És una ciutat universitària. És una ciutat segura, molt bonica, ideal per a viure per les seves característiques i pels seus habitants, que són molt acollidors.

I com li agradaria que estigués al final d’aquesta legislatura?
Vull una ciutat encara més acollidora per a les persones, més solidària, i que disposi de millors equipaments i més oportunitats de feina. En millors comunicacions. Vull una millor ciutat per a un nou país d’Europa. Un país anomenat Catalunya.