Investigadors lleidatans becats per l’Institut Universitari d’Investigació en Atenció Primària

  El projecte consisteix en un estudi per valorar l'efectivitat de la vacuna de la grip i de la pneumònia

  temps lectura-Temps de lectura: 2 minuts

  L’investigador lleidatà Josep Montserrat Capdevila, metge de família del Consultori Local Bellvís de l’atenció primària de Lleida, ha estat un dels becats en la 6a Convocatòria d’ajuts del Sistema d’Informació per al Desenvolupament de la Investigació en Atenció Primària (SIDIAP) de l’Institut Universitari d’Investigació en Atenció Primària Jordi Gol.

  En el projecte “Incidència i factors de risc associats a l’hospitalització per exacerbació de l’MPOC i determinació de les efectivitats de les vacunacions antigripal i antipneumocòccica 23-V” hi col·laboren Marta Ortega, Miquel Alsedà, Pere Godoy i Josep Ramon Marsal, tècnic de recerca de la Unitat de Suport a la Recerca (USR) Lleida-Pirineus.

  La malaltia pulmonar obstructiva crònica (MPOC), també coneguda com a bronquitis crònica, és una de les causes més freqüents d’ingrés hospitalari i una causa important de mort, tot i que es considera encara una malaltia infradiagnosticada.

  L’objectiu primordial de l’estudi és validar els models de risc d’exacerbació greu/moderada i de mortalitat que ja han estat publicats per aquest equip investigador. Els objectius específics són estimar l’efectivitat de la vacunació antigripal i antipneumocòccica 23-V (per separat i calcular-ne l’efecte additiu) a l’hora d’evitar l’ingrés per agudització i de determinar les variables associades a l’hospitalització a través d’un model de puntuació per a la predicció del risc.

  Es tracta d’un estudi epidemiològic de tall retrospectiu on s’inclouran pacients majors de 40 anys, diagnosticats de bronquitis crònica mitjançant una espirometria realitzada durant l’any en curs. Els pacients es categoritzaran en diversos talls, en funció de si reben o no les vacunacions, i es tindran en compte durant dos anys els pacients ingressats per agudització.

  L’efectivitat s’estimarà a partir de tota història clínica registrada en els centres d’atenció primària de tot Catalunya. La variable principal serà l’ingrés hospitalari per exacerbació, l’exacerbació moderada i la mortalitat, i la variable independent serà el fet d’haver rebut la vacunació. Alhora, es calcularà la incidència d’ingressos hospitalaris per agudització i les variables associades amb l’elaboració d’un model de puntuació per a la predicció del risc.