Es redueixen els problemes vinculats amb les paneroles a Reus

  Durant el primer any del nou tractament s'han reduit un 15% els avisos de la ciutadania

  temps lectura-Temps de lectura: 3 minuts

  L’Ajuntament de Reus ha reduit en un any un 15% el número d’avisos de la ciutadania per problemes vinculats a l’aparició de paneroles i altres insectes; i ha fet rebaixar els brots de paneroles en un 40%. Són les dades principals del balanç del primer any de funcionament del nou servei de tractament contra les paneroles i altres insectes que ha assumir Aigües de Reus, la divisió de l’empresa municipal Reus Serveis Municipals SA, amb una nova orientació i una millora substancial en els sistemes de tractament.

  Des de l’abril de 2016, Aigües de Reus s’encarrega de la gestió dels serveis de prevenció i control de les plagues de paneroles i insectes a Reus, mitjançant una empresa externa de serveis. Si bé a la ciutat de Reus la lluita contra les plagues ja s’estava realitzant amb bons resultats -atès que el nombre d’incidències era baix-, mitjançant aquest contracte es van ampliar de forma substancial els recursos destinats al control de la proliferació d’aquests insectes, augmentant de forma molt important les actuacions preventives que es duen a terme de manera continuada. Cal destacar que aquest servei (al marge de la lluita contra les paneroles) també inclou el tractament per altres plagues com són: mosquits, vespes, formigues, mosques, etc.

  Les dades indiquen que l’any 2015 es van registrar 132 avisos de la ciutadania, alertant de la presència de paneroles; mentre que el 2016 la xifra es va veure reduïda a 115 casos (un 15% menys). No obstant això, cal remarcar que en un alt percentatge d’aquestes alertes (41%), els tècnics no detecten la presència de cap plaga. Els avisos on sí que van ser detectades paneroles van ser un total de 70, mentre que el 2015 van ser 115. És a dir, els brots de plagues es van reduir fins a un 40% en menys de dotze mesos.

  En conseqüència, l’estadística de 2016 evidencia que al llarg de l’any, en paral·lel a l’aplicació dels nous tractaments, van disminuir notablement tant el nombre d’avisos ciutadans com la presència de plagues (ja siguin de paneroles, mosquits o altres insectes).

  El regidor de Medi Ambient, Daniel Rubio, afirma que “sembla evident que el que ens diu l’estadística és que hem de seguir amb l’actual sistema de control de plagues, que ens permet fer tractaments preventius periòdics en tota la ciutat amb molt bon resultat”. Més enllà d’una qüestió estadística i pràctica, Rubio també destaca “la importància, que té aquest treball quotidià a l’hora d’evitar un problema aparentment petit, però que ocasiona un gran malestar als ciutadans quan es produeix en els espais que habitem o freqüentem”.

  L’actual sistema ha permès establir una divisió de la ciutat en tres nivells diferents d’incidència, amb la qual cosa és possible aplicar tractaments continuats amb freqüències més o menys intensives. En les àrees d’afectació màxima es duen a terme 12 intervencions anuals tot utilitzant tractaments preventius amb gel, polvorització o nebulització i mitjançant tractaments especials amb nous productes d’alta duració. Per la seva banda, en les àrees d’afectació mitjana o baixa, es realitzen 6 i 4 tractaments preventius anuals, respectivament. Finalment, sempre que és necessari, i en sorgir avisos o problemes puntuals, també es fan tractaments correctius amb productes de fumigació, tant dins com fora de la pròpia xarxa de sanejament. El pressupost anual del servei que es presta a través de l’empresa subcontractada Biocontrol, sota la supervisió d’Aigües de Reus– és de 33.845 euros.

  La millora en la lluita contra les plagues també inclou servei telefònic de 24 hores els 365 dies de l’any per tal d’atendre les incidències i ser més resolutius a l’hora de donar resposta. Per tal de donar resposta a les possibles incidències, qualsevol ciutadà es pot posar en contacte a través dels canals habituals de l’Ajuntament o bé mitjançant Aigües de Reus. En els casos d’emergència, també es pot contactar a través del telèfon 24 hores d’avaries d’Aigües de Reus.