Es donen a conèixer les propostes validades del procés participatiu del FEDER de Coma-ruga que s’incorporaran al projecte urbanístic

  El FEDER de Coma-ruga pretén la millora de l’espai urbà del centre d’aquest barri marítim

  El passat dimecres 19 de desembre l’Hotel Balneari TermaEuropa de Coma-ruga va acollir la presentació pública dels resultats del procés participatiu sobre el FEDER de Coma-ruga per a la millora de l’espai urbà del centre d’aquest barri marítim a través de la recuperació física de diferents elements de patrimoni arquitectònic, artístic i urbanístic. L’acte va comptar amb l’assistència de més de  cinquanta veïns i comerciants, i també hi van ser presents l’alcalde del Vendrell, Martí Carnicer; el regidor de Promoció Econòmica, Kenneth Martínez; el regidor d’Urbanisme, Josep Mercadé, i el regidor de Participació Ciutadana, Ferran Trillas, tècnics de l’Ajuntament i el Gabinet CERES, encarregat de dur a terme el procés participatiu.

  Un cop valorades les propostes rebudes a través de les diverses sessions de debat i de la consulta en línia,  i després que hagin estat avaluades i validades per la Comissió Tècnica que ha hagut de tenir en compte els criteris marcats pel Programa FEDER, l’equip de govern ha determinat les següents directrius per incorporar-les al projecte urbanístic inicial:

  –      Convertir la Plaça Germans Trillas en un espai lliure de cotxes.

  –      Transformar l’edifici Tabaris en un espai plurifuncional per convertir-lo en un punt de referència i de trobada que afavoreixi la cohesió social i la dinamització econòmica i turística de Coma-ruga, donant cabuda a activitats diverses d’interès públic.

  –      Convertir l’entorn de l’edifici Tabaris en un espai obert de passeig conservant els elements originals amb possibilitat d’instal·lar nous elements que afavoreixin la realització d’activitats per a tothom.

  –       Arranjar l’Estany. Actualment està molt deteriorat, sobretot, l’estructura de la pèrgola perimetral i necessita treballs de reparació no previstos en el projecte inicial. S’ha d’arranjar i recuperar el seu estat original.

  –      Recuperar i restaurar els elements artístics originals: mosaics, font del Roserar i La Deu.

  –      Encarregar un estudi de mobilitat per donar resposta a diverses propostes:

  Pacificar la circulació al centre de Coma-ruga garantint la connexió amb els altres barris marítims, tenint com a vies principals de comunicació: avinguda Palfuriana, av. Imperial Tarraco i passeig Marítim.

  Dotar el centre de Coma-ruga de nous aparcaments.

  Ampliar la zona de passeig pel perímetre de l’estany: carrers Arc de Berà i d’Antoni Gaudí, tot i estar fora de l’àmbit d’actuació del projecte FEDER.

  Implantar el carril bici.

  Garantir la circulació del transport públic

  Per fer possible aquestes directrius, el Govern encarregarà als tècnics:

  –      Un estudi de mobilitat acurat del centre de Coma-ruga i zones adjacents per donar resposta a les propostes validades.

  –      Tenint en compte l’estat actual de deteriorament de l’Estany i sabent que el pressupost previst és insuficient per arranjar-lo, incloure aquesta actuació al projecte urbanístic.

  –      Redactar projectes separats per tot allò que no preveu el projecte FEDER.

  A partir d’ara, s’obrirà la fase de licitació del projecte tècnic relatiu a la intervenció urbanística del centre de Coma-ruga, la contractació per la preparació de la licitació i l’assessorament pel desenvolupament del CONCURS D’IDEES ARQUITECTÒNIQUES edifici TABARIS i de l’estudi de mobilitat.

  I pel que fa a la participació ciutadana, es convocaran noves accions per fer-ne el seguiment.

  La informació del procés participatiu, els resultats de la consulta i les properes tramitacions, es poden seguir al web municipal: https://www.elvendrell.net/processos-participatius/feder-coma-ruga. Els interessats en rebre informació directe de tot el procés, poden sol·licitar-ho enviant un correu a pciutadana@elvendrell.net