ERC proposa instal·lar aparcaments per a motos abans dels passos dels vianants

    La mesura milloraria la visibilitat dels passos de vianants i solucionaria la manca d’aparcaments de motocicletes

    Pau Ricomà, candidat d’ERC a l’alcaldia de Tarragona, proposa una mesura que solucionaria la manca d’aparcament per a motocicletes a la ciutat i alhora milloraria la seguretat dels passos de vianants. ‘Instal·lar aparcaments de motocicletes abans dels passos de vianants millora moltíssim la visibilitat dels conductors sobre les persones que creuen. És una mesura que ens permetria actuar en els punts més crítics de manera ràpida’, afirma Ricomà. El líder republicà destaca que aquesta mesura s’ha demostrat eficient a diversos municipis catalans i demana a l’Ajuntament que actuï amb celeritat per implantar-la. ‘És una fórmula senzilla i ràpida que milloraria la seguretat dels vianants. Cal detectar els punts més conflictius i perillosos i actuar-hi de forma prioritària’.

    El portaveu d’ERC remarca que la mesura tindria doble benefici ja que ‘a la millora de la seguretat dels vianants s’hi sumaria l’augment de places de motocicletes a Tarragona, una demanda recurrent dels conductors d’aquests vehicles que tenen grans dificultats per trobar aparcament’. Els republicans recorden que ja han reclamat a l’equip de govern més aparcaments per motocicletes en diverses ocasions.

    Ricomà defensa que es tracta d’una inversió de baix cost i que aportaria una rendibilitat social indiscutible. ‘La seguretat viària ha de ser una prioritat i no pot estar supeditada a excuses pressupostàries’. Des d’ERC ja han posat en coneixement del govern aquesta proposta a qui reclamen que ‘es prioritzi una diagnosi àgil dels punts més crítics que permeti actuar amb la màxima rapidesa possible’.