Entra en vigor la nova regulació per a la circulació dels patinets i vehicles de mobilitat personal a Lleida

En general podran transitar per parcs, rambles i places, zones 20 i 30 i carrils bici, a més de corredors especialment dissenyats per circular a la calçada

La nova regulació municipal per a la circulació dels patinets i vehicles elèctrics de mobilitat personal ha entrat en vigor a Lleida, després de la seva publicació aquest dijous al Butlletí Oficial de la Província (BOP) i que tirés endavant al Ple Municipal de la Paeria del mes de març. Aquesta reglamentació afecta entre altres a patinets, segways i cicles de més de dues rodes moguts per força muscular o energia elèctrica.

Amb l’aprovació de la reforma de l’article 59 de l’Ordenança, la Paeria facilita la circulació dels patinets per més espais de la ciutat i determina quins són aquests espais per on es pot rodar amb aquest tipus de vehicles. Així, a més del carril bici, s’incorpora la possibilitat que puguin anar per la calçada a les zones 20 i 30, per rambles, places, parcs i passejos centrals, així com per zones de vianants, si la senyalització ho autoritza per a les bicicletes. Aquest últim punt forma part d’una de les al·legacions incorporades, que usuaris de vehicles de mobilitat personal i ciclistes van presentar. D’aquesta manera, es permet millorar la circulació i la convivència d’aquest tipus de vehicles amb la resta d’usuaris i usuàries.

En el nou document, es manté la prohibició de circulació per les voreres, donat que es pretén mantenir la seguretat col·lectiva, tant dels vianants com dels usuaris dels esmentats vehicles.

La circulació per calçada està permesa en zones amb velocitat reduïda per garantir la seguretat vial dels seus usuaris.

La Paeria aposta pel desplegament de zones 20 i 30 a la ciutat

L’Ajuntament de Lleida està fent una ferma aposta per desplegar zones 20 i zones 30 a la ciutat -això ja és una realitat al Centre Històric-, on aquests elements de mobilitat personal podrien circular per la calçada. També està implantant corredors que permetran l’ús dels patinets. En aquest sentit, les zones de pacificació que es crearan aviat i la nova ordenança, permetran la mobilitat sostenible en gran part de la ciutat.

Segons la nova normativa, en general, aquests elements tindran restringida la circulació per voreres, llevat que la senyalització ho permeti i a excepció dels vehicles de mobilitat personal d’empreses de repartiment, per fer la càrrega i descàrrega. Sí que podran circular per parcs, rambles i places, zones 20 i 30 i carrils bici. És a dir, la circulació anirà en funció de la tipologia del vehicle.

La Paeria estudia sistemes de lloguer de patinets a Lleida

Per altra part, la Paeria té sobre la taula diverses propostes d’empreses privades que estan interessades a implantar sistemes de lloguer de patinets a la ciutat. En aquests moments, els tècnics de mobilitat estan valorant i estudiant els models més adients per adaptar-ho a una ciutat com Lleida i també s’estan reflexionant sobre el sistema d’aparcament que haurien de tenir aquesta tipologia de vehicle.