Entra en vigor el decret llei amb mesures contra l’intrusisme en el sector del taxi

  La mesura preveu actuacions urgents per ordenar els serveis de transport de viatgers en vehicles de lloguer amb conductor fins a nou places

  temps lectura-Temps de lectura: 2 minuts
   El Diari Oficial de la Generalitat (DOGC) va publicar aquest dijous el decret llei amb noves mesures urgents per evitar l’intrusisme en el sector del taxi i ordenar els serveis de transport de viatgers emparats per autoritzacions de vehicles de transport amb conductor (VTC). Per tant, les mesures han entrat en vigor des d’avui, sense perjudici que el Parlament convalidi pròximament el decret. El text se centra en els vehicles de fins a nou places i preveu ordenar la convivència entre els vehicles de transport amb conductor i el sector del taxi. Segons el Departament de Territori i Sostenibilitat, es tracta de garantir el correcte desenvolupament de la mobilitat amb aquests tipus de vehicles, la seguretat jurídica de l’entorn en el qual es presten els serveis i els drets dels usuaris que trien una o altra modalitat de transport.
  El decret es basa en dos textos legislatius: la Llei 12/1987, de 28 de maig, de regulació del transport de viatgers per carretera mitjançant vehicles de motor, i la Llei 19/2003, de 4 de juliol, del taxi. En concret, preveu que les autoritzacions VTC domiciliades a Catalunya només es podran transmetre passats dos anys des del seu atorgament. D’aquesta manera es vol evitar que determinades empreses accedeixin a la titularitat d’aquestes autoritzacions només per transmetre-les amb finalitats especulatives i no per operar.

  D’altra banda, es preveu crear un registre electrònic al qual les empreses que gestionin VTC hauran de comunicar els serveis que tenen previstos prestar acreditant la seva contractació prèvia. Així, hauran de facilitar les dades del contractant i del prestador del servei; el lloc i la data de celebració del contracte, i el full de ruta, amb l’hora, data i lloc d’inici i finalització del servei. D’aquesta manera, segons subratlla el Departament, s’impedirà que aquest tipus de vehicles captin viatgers mentre circulen pel carrer o mentre estacionen en ports, aeroports o estacions de tren.

  La mesura fa obligatori dur el distintiu enganxat a la part inferior dreta del parabrisa davanter del vehicle. La identificació facilitarà la tasca dels inspectors i la lluita contra l’intrusisme. Les empreses que encara no el tinguin disposaran de dos mesos des de l’entrada en vigor del decret per obtenir aquest distintiu.

  Finalment, el decret llei es completa amb un règim sancionador i preveu que les empreses de VTC amb autoritzacions d’altres comunitats autònomes que prestin més d’un 20% dels seus serveis a Catalunya es podran multar amb 4.000 euros (infracció molt greu). Així mateix, l’incompliment de l’obligació de comunicar al registre electrònic la realització del servei constituirà una infracció lleu i serà sancionada amb multes de fins a 1.000 euros. I, també, l’incompliment de l’obligació de dur el distintiu es podrà multar amb 2.000 euros (infracció greu).