Endesa redueix prop de 1.288 tones d’emissions de CO2 a la demarcació de Lleida

    La companyia ha assolit aquesta fita amb la implantació de mesures eficients a la xarxa de distribució

    Endesa ha aconseguit reduir en els darrers cinc anys un total de 1.287,7 tones d’emissions de CO2 a la demarcació de Lleida, l’equivalent al consum energètic anual –en llum i gas– de 322 llars de 75 metres quadrats. La companyia, que ha assolit aquesta fita a gràcies a la implantació de mesures eficients a la xarxa elèctrica d’alta tensió, manté el seu objectiu de continuar avançant en aquest camí cap a la sostenibilitat, com així ho acredita l’adhesió d’Endesa al Programa d’Acords Voluntaris de la Generalitat des de l’any 2012. D’entre les actuacions per disminuir les emissions de gasos amb efecte hivernacle a les comarques lleidatanes, destaca la duta a terme per la companyia l’any passat centrada en la repotenciació d’un dels trams de la línia d’alta tensió a 110 kV que evacua l’energia hidràulica generada a la central de Camarasa i arriba fins a Cervera, concretament de prop de 17 quilòmetres, que va comportar la reducció de pèrdues per efecte Joule –producció de calor en un cable en ser recorregut per un corrent elèctric–, ja que el nou cablejat oposa menys resistència al pas de corrent i es redueix així l’energia perduda en la seva distribució.
    Mitjançant el programa d’Acords Voluntaris -que Endesa revalida el certificat cada any d’ençà de la seva afiliació– la companyia efectua un inventari anual de les emissions i es plantegen i implementen mesures per reduir-les, fent un seguiment anual per valorar el seu esforç voluntari, més enllà del què obliga la normativa. A més, enguany Endesa ha ampliat l’abast a la xarxa de mitjana tensió.

    A part d’Endesa, actualment hi ha 158 empreses, organitzacions i institucions més que tenen un compromís ferm per reduir els gasos amb efecte hivernacle. La tipologia dels inscrits és molt variada, tant pel que fa a sectors com a dimensió o tipus d’entitat legal. La posició més destacada l’ocupen les consultories i enginyeries, especialment les dedicades a temes ambientals. Altres sectors destacats pel que fa al seu compromís amb el programa són els sectors agroalimentari i de transports.