El Comú d’Encamp comença les obres del carrer de la Ventiga

Els treballs que s'estendran fins al juny tenen l'objectiu de modernitzar la xarxa d'aigua, la separativa de pluvials i la pavimentació de la via

El Comú d’Encamp inicia les obres per a la reposició i modernització de les instal·lacions dels serveis de subministrament d’aigua potable i aigües residuals, així com els treballs per a la separativa d’aigües pluvials i la reforma de les voravies al carrer de la Ventiga.

Els treballs s’han iniciat aquesta setmana i s’estendran fins a finals de juny. Durant els treballs es garanteix l’accés rodat als domicilis, tot i que es produiran talls intermitents de la circulació i talls del subministrament de l’aigua potable, que seran comunicats per cartells informatius a la via pública.

El conseller de manteniment i Infraestructures, Xavier Fernàndez ha explicat que “amb aquesta inversió el Comú d’Encamp haurà assolit l’objectiu marcat en el conveni actual de col·laboració en matèria de l’aigua” i pràcticament “la totalitat de les actuacions previstes per a la separativa d’aigües pluvials“.

Actualment només quedarà pendent una actuació a Vila, que no és possible realitzar fins que es desenvolupi el pla parcial d’aquell sector i les actuacions que sorgeixin de les revisions periòdiques de la xarxa amb l’objectiu de seguir millorant la qualitat de les aigües d’acord amb el pla de sanejament d’Andorra.

D’acord amb l’objectiu de minimitzar al màxim l’afectació als veïns en les intervencions en la via pública, aprofitant aquests treballs, FEDA i Andorra Telecom, en col·laboració amb el comú d’Encamp, han planificat la reposició dels serveis distribució de la xarxa elèctrica i de telecomunicacions, de manera que les dues parapúbliques assumiran el cost corresponent als seus treballs, però concentrant l’actuació en el mateix moment en el temps per reduir les afectacions als veïns i optimitzar els costos d’execució.

Al finalitzar els treballs es remodelaran les voravies i es pavimentarà el carrer. Els treballs s’han adjudicat a l’empresa guanyadora del concurs, SIMCO SAU, per un import de 165.682,86 euros.