Els tràfics del Port de Tarragona es mantenen en l’acumulat del primer semestre

  Els productes agroalimentaris i la càrrega general són els tràfics que registren un millor comportament

  El Port de Tarragona ha mogut (càrrega i descàrrega) durant el primer semestre 16,2 milions de tones, la qual cosa suposa un creixement del 0,3% respecte el mateix període de l’any passat. S’han aconseguit aquestes xifres tot i l’aturada tècnica de Repsol.

  Si mirem les dades del mes de juny, el tràfic de mercaderies ha disminuït un 32% respecte el mateix mes de l’any anterior, amb 1,8 milions de tones davant dels 2,6Mt de juny de 2017. La coincidència dels treballs de manteniment de la línia de refinats amb els de la monoboia de Repsol ha estat la causa principal d’aquesta disminució. Així, han estat 659 mil tones menys de cru de petroli (-81,6%) i 420 mil menys de productes petrolífers les causes fonamentals de la disminució. El carbó també ha disminuït en 154 mil tones.

  El creixement dels tràfics es produeix pel moviment de mercaderies del sector agroalimentari, amb 385.268t (+168,1%), i la càrrega general, amb 218.302t (+11,4%).

  Els agroalimentaris i la càrrega general continuen creixent
  Les dades positives d’aquest mes de juny les trobem en els cereals i les seves farines, que creixen un 1.375,2%, amb 220.452t. Si parlem de l’acumulat en els primers sis mesos de l’any, aquest semestre ha estat un dels millors de l’històric del Port de Tarragona, amb 1,9 milions de tones, superant els 1,3 milions de tones del primer semestre del 2008, el que fins ara era el millor semestre en tràfic d’agroalimentaris.

  L’altre grup de mercaderia amb dades molt positives és la càrrega general no contenitzada, amb un creixement en el mes de juny del 25,1% i un 23,3% en l’acumulat del primer semestre de l’any. Aquestes xifres situen aquest semestre com el millor de la sèrie històrica del Port de Tarragona, amb 871 mil tones, superant les 706 mil tones de l’any anterior. Aquest creixement es basa en un augment de 109 mil tones de paper i pasta de paper (+50,9%), amb un tràfic al semestre de 325 mil tones; un augment dels productes siderúrgics, amb un moviment de 288 mil tones, 61 mil tones més durant el primer semestre d’enguany (+27,2%), i un nou tràfic de plàstics en bales (dintre del grup estadístic de productes químics), que ha arribat a un moviment al semestre de 21 mil tones.

  Una altra dada significativa del mes de juny és la de creuers, amb 16.235 passatgers (+84,2%), xifra que puja fins als 37.541 en l’acumulat del semestre (+258,1%). Pel que fa al nombre d’escales, han estat 8 al mes de juny i 25 de gener a juny (+127,3%). D’altra banda, els vaixells mercants que han operat al Port de Tarragona en el primer semestre de 2018 han estat 1.317.